Reklamy
Prawo

Uproszczenie prawa w ochronie zdrowia

Minister zdrowia powołał zespół do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji w zakresie wykonywaniadziałalności leczniczej. Zespół dokonana analizy przepisów prawnych i stosowanej praktyki w zakresie wykonywania działalności leczniczej oraz najpóźniej do 31 marca 2016 r. opracuje raport dotyczący możliwości uproszczenia regulacji wykonywania działalności leczniczej.

Decyzję tę przyjmujemy bardzo pozytywnie. Jest to dobry krok na rzecz poprawy jakości prawa medycznego i dobrej legislacji. W opiniach i stanowiskach BCC, dotyczących regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia, w tym wykonywania działalności leczniczej, wielokrotnie wskazywaliśmy na „nadprodukcję” aktów prawnych (inflacja legislacyjna). Jej skutkiem jest tworzenie nadmiernej liczby przepisów, obarczonych zbytnią szczegółowością i niewspółmiernych w swej treści do rzeczywistych potrzeb w wykonywaniu działalności leczniczej, a w konsekwencji – utrudniony proces leczenia pacjenta. Podkreślaliśmy również potrzebę prowadzenia monitoringu (z udziałem strony społecznej) na każdym etapie prac legislacyjnych nad ustawą czy rozporządzeniem, a także przy ich wdrażaniu i stosowaniu.

Zwracamy uwagę, że biurokratyczne wymogi stawiane lekarzom, przychodniom, szpitalom czy praktykom lekarskim są zawarte nie tylko w ustawach i rozporządzeniach, ale także zarządzeniach wydawanych przez NFZ. Mają one znacznie szerszy wymiar. Stanowią jedną z przyczyn masowych wyjazdów z kraju młodych lekarzy i pielęgniarek. W tym zakresie, także konieczne są zmiany dotychczasowych regulacji, programy ułatwiającedostęp do specjalizacji, poprawa ścieżki awansu zawodowego młodego lekarza, przestrzeganie prawpracowniczych, itp. Na to wszystko są potrzebne nie tylko pieniądze w budżecie, ale także decyzje polityczne dotyczące finansowania kształcenia lekarzy. Dobrze,  że resort zdrowia zapowiada także zmiany w tym zakresie.


…Więcej informacji w załączniku

BCC

Reklamy