Świat doświadcza ponad 40-procentowego wzrostu cyberataków, a czołowym zagrożeniem ponownie stał się ransomware, z nową metodą „Country Extortion”. Rośnie popularność haktywizmu państwowego. Ale w drugiej połowie roku coraz wyraźniejszym celem hakerów będzie świat Metaverse – to wnioski raportu „Trendy w cyberatakach: 2022 Raport śródroczny”, opublikowanego przez Check Point Software.

 Autorzy raportu ukazującego bieżące i przyszłe trendy w cyberatakach (Cyber Attack Trends: 2022 Mid Year Report) zwracają uwagę na ewolucję cyberataków jako broni na poziomie państwa, uzupełniającej rzeczywisty konflikt militarny, w tym tych z wykorzystaniem programów ransomware, mających wygenerować zarówno korzyści finansowe, jak i społeczne.

 - Wojna na Ukrainie zdominowała nagłówki gazet w pierwszej połowie 2022 roku i możemy mieć tylko nadzieję, że wkrótce zostanie doprowadzona do pokojowego zakończenia. Jej wpływ na cyberprzestrzeń był dramatyczny zarówno pod względem zakresu, jak i skali. Jednocześnie w tym roku zaobserwowaliśmy ogromny wzrost cyberataków na organizacje we wszystkich sektorach i we wszystkich krajach. Niestety, sytuacja będzie się tylko pogarszać, zwłaszcza że oprogramowanie ransomware jest obecnie głównym zagrożeniem dla organizacji – wyjaśnia Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software

 Zdaniem ekspertów w najbliższym półroczu 2022 r w cyberprzestrzeni czekać nas będą następujące zjawiska:

  • Ransomware stanie się znacznie bardziej rozdrobnionym ekosystemem – grupy oprogramowania ransomware stały się bardziej zorganizowane i działają jak zwykłe firmy, z ustalonymi celami do osiągnięcia. Analitycy Check Point Research uważają, że trend ten zostanie w najbliższym czasie odwrócony: zamiast kilku dużych, będzie wiele małych i średnich grup, aby skuteczniej ukrywać się na służbami bezpieczeństwa.

 

  • Bardziej zróżnicowane łańcuchy infekcji e-mail — ze względu na domyślne blokowanie internetowych makr w biurze Microsoft, bardziej wyrafinowane rodziny złośliwego oprogramowania przyspieszą rozwój nowych łańcuchów infekcji.

 

  • Haktywizm będzie nadal ewoluował – grupy haktywistyczne będą nadal dostosowywać swoje ataki do programu wybranego państwa narodowego, zwłaszcza że wojna rosyjsko-ukraińska wciąż trwa. Podobne ruchy są i będą obserwowane na całym świecie.

 

  • Ciągłe ataki na zdecentralizowane sieci blockchain z oczekiwanymi pierwszymi atakami w Metaverse – Za sprawą poważnych incydentów bezpieczeństwa na platformach blockchain, takich jak luka na rynku Rarible lub luka ApeCoin Airdrop, eksperci przewidują, że hakerzy będą kontynuować wysiłki w celu przejęcia kryptowalut. Co więcej, uważają, że już wkrótce w Metaverse zobaczymy pierwsze ataki, które będą wykorzystywać luki w inteligentnych kontraktach.

 

Pełna kopia raportu Check Pointa jest dostępna tutaj.


Zobacz również