Obraz Gerd Altmann z Pixabay   Grant przewidziany jest dla małych i średnich firm z województwa małopolskiego, które zajmują się rozwojem technologii lub produktów z obszarów Internetu Rzeczy, robotyki, automatyzacji i inteligentnej fabryki czy też sztucznej inteligencji (AI). Projekt koordynuje hub4industry – DIH Krakowskiego Parku Technologicznego, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 września br. Do konkursu zakwalifikować się mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność zarejestrowana jest na terenie województwa małopolskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2020 r. przezformularz online. W aplikacji należy przedstawić projekt na etapie zaawansowanego prototypu, który zakłada rozwój technologii lub produktów z obszarów takich jak: Internet Rzeczy, robotyka, automatyzacja produkcji i inteligentna fabryka, digital twin, sztuczna inteligencja (AI). Dzisiaj wykorzystanie nowych technologii w przemyśle to często ciągle jeszcze eksperyment. Szukamy firm z Małopolski, które chcą się tego eksperymentowania podjąć. Czy to w zakresie metod wytwarzania, procesów wewnętrznych czy samego produktu. Grant w wysokości do 60 tys. euro na pewno pozwoli zredukować ryzyka w innowacyjnych, odważnych projektach, których szukamy. - mówi Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego. Projekt wystartuje już z końcem 2020 r. i potrwa 10 miesięcy. Zwycięzcy, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć także na pomoc mentorów w zakresie zarówno technologii, jak i strategii biznesowej oraz na dostęp do infrastruktury. Usługa Digital Innovation Hubu dla firm Pomoc w pozyskaniu finansowania dla rozwoju przemysłu to jedna z usług hub4industry ­Digital Innovation Hubu Krakowskiego Parku Technologicznego, który powstał w ubiegłym roku w Krakowie. Sięganie po środki z budżetów centralnych UE nie zawsze jest proste. Cieszę się, że mogliśmy jako hub4industry zabezpieczyć finansowanie na rozwijanie innowacji w przemyśle dla MŚP z Małopolski. Środki pochodzą z programu unijnego, ale partner wspierający w ich pozyskaniu jest lokalny, dostępny i doświadczony w tego typu działaniach. Dodatkowo, wsparcie naszych konsorcjantów i partnerów realnie obniża ryzyko inwestycji. - podkreśla Bartosz Józefowski. DIH hub4industry koordynowany jest przez Krakowski Park Technologiczny, a tworzą go takie doświadczone firmy, jak ASTOR - dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych, eksperci telekomunikacji z T-Mobile Polska, cyberbezpieczeństwa z Instytutu Kościuszki, technologii BIM z BIM Klaster, a także badacze z AGH i Politechniki Krakowskiej. DIH współpracuje również z europejskimi instytucjami otoczenia biznesu m.in. prestiżowym fińskim instytutem VTT. Małopolska w europejskim projekcie BOWI Grant udzielany jest w ramach europejskiego projektu BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs), w którym województwo małopolskie, wraz z pięcioma innymi europejskimi regionami, zostaje objęte opieką przez sieć ekspertów i instytucji z Finlandii, Niemiec, Holandii. Środki pochodzą z unijnego programu Horyzont2020, a budżet będzie przyznawany w formie ryczałtu. Maksymalne finansowanie w wysokości 60 tys. euro może stanowić 70% budżetu całego projektu. Więcej informacji na stronie: www.kpt.krakow.pl/przemysl/projekt-bowi Link do aplikacji: https://bowi-first-open-call-for-cross-border-experiments.fundingbox.com hub4industryDigital Innovation Hub to hub Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR, T-Mobile, uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki.hub4industry tworzy kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania Przemysłu 4.0. Pomaga przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi. Dzięki współpracy zarówno z podmiotami rynkowymi, jak i uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi, łączy kluczowe technologie i rozwiązania fabryki przyszłości: łączność w sieci 5G, automatyzację i robotyzację, IIoT, sztuczną inteligencję (AI), rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, technologię BIM, druk 3D.hub4industry został powołany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju (dawniej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Jest jednym z pięciu powołanych hubów i wiodącym w Polsce południowej.Więcej na stronie: www.hub4industry.pl Krakowski Park Technologiczny od 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Od 10 lat prowadzi Inkubator Technologiczny przeznaczony dla początkujących firm z branży IT. Wspiera i inspiruje społeczność startupową organizując szereg wydarzeń, które pomagają weryfikować biznesowe pomysły: warsztaty, hackatony i konferencje. Realizuje program akceleracyjny KPT ScaleUp. Firmy mogą liczyć na wsparcie funduszy zalążkowych, zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji i preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowych. Szczególne miejsce w KPT zajmują Przemysł 4.0 i branża gier. KPT współpracuje także z międzynarodową EIT Digital, której celem jest napędzanie cyfrowej transformacji w Europie. W 2019 roku został liderem konsorcjum hub4industry.

Zobacz również