Reklamy
Wydarzenia

Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie

Komisja Europejska oraz Enterprise Ireland – organizacja rządowa odpowiedzialna za rozwój i wzrost irlandzkich przedsiębiorstw na rynkach światowych zapraszają do udziału w konferencji pt. “Regions: leading the way Research and Innovation for growth and competitiveness” odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2013 r. w siedzibie Uniwersytetu w Cork w Irlandii.

Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie (WIRE) to seria konferencji finansowanych w ramach programu „FP7 Capacities Research Potential”. W spotkaniach uczestniczą  regionalne, krajowe i europejskie organizacje społeczne, przedstawiciele klastrów, politycy, instytucje zajmujące się rozwojem badań i przedsiębiorczości.

Celem spotkania jest rozpoczęcie debaty na temat badań, innowacji i polityki regionalnej w celu zwiększenia tworzenia warunków efektywnego rozwoju regionalnego.

Projekt programu konferencji dostępny jest na stronie WIRE 2013.

Reklamy