Reklamy
Wydarzenia

XVI edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Konkurs ma na celu promocję i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Inicjatywa adresowana jest do osób prawnych i fizycznych z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytutów naukowo-badawczych, uczelni, zakładów doświadczalnych oraz indywidualnych wynalazców.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

  • wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej
  • technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej
  • wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej
  • technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30. Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne poniżej i na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Reklamy