Inwestycje w zieloną energię i zmiany klimatyczne – to tematy, które były poruszane podczas wydarzenia Green Bridge between Poland and Estonia zorganizowanego przez Polish Estonian Chamber of Commerce. W wydarzeniu uczestniczył Pan Prezydent RP Andrzej Duda oraz Pani Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Konferencja miała na celu zwrócenie jeszcze większej uwagi na kwestie zmian klimatu, ale także istotne zbliżenie między Polską i Estonią – zarówno na poziomie administracyjnym, jak i biznesowym. Jednym ze sponsorów wydarzenia była firma Tavex, która wywodzi się z Estonii, a prezes polskiej filii przedsiębiorstwa – Aleksander Pawlak – był moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych. 

Współpraca polsko-estońska 

Ekonomiczna współpraca pomiędzy Polską a Estonią nabiera tempa. Wpływ na to miał m.in. dynamiczny rozwój tych dwóch nadbałtyckich krajów (odpowiednio 4% i 4,3% wzrostu gospodarczego w 2019 roku według danych GUS oraz Komisji Europejskiej) oraz wspólnota interesów w kluczowych obszarach gospodarczych. W celu popularyzacji i umocnienia współpracy na linii Warszawa – Tallin, a także zwrócenia uwagi na problemy klimatyczne i podkreślenia możliwości współpracy przy realizacji projektów związanych z funduszem odbudowy UE, na początku maja br. Polish Estonian Chamber of Commerce zorganizowało wydarzenie o nazwie Green Bridge between Poland and Estonia, którego partnerem strategicznym był ORLEN Eesti, główny dystrybutor paliw w Estonii. 

Kolejne fale pandemii, obostrzeń i restrykcji skutecznie ograniczają aktywność gospodarczą na świecie. Próby stymulowania zamrożonych gospodarek oparte o zwiększenia płynności przedsiębiorstw to rozwiązania tymczasowe. Potrzebny jest obszerny plan odbudowy, który pozwoli na stworzenie nowego przemysłu o długim i kompleksowym łańcuch wartości dodanej. Pozwoli na ponowne zindustrializowanie UE, stworzy miejsca pracy oraz poprawi jakość życia obywateli UE – ocenia Waldemar Król, prezes PolEstCC. W tym aspekcie „zielony ład”, transformacja energetyczna oraz projekty związane ekologią i ochroną środowiska wydają się optymalnym wyborem do alokowania środków z funduszu odbudowy UE. Tym bardziej cieszy wsparcie takich inicjatyw jak Green Bridge between Poland and Estonia ze strony głów państw oraz tak wielkie zainteresowanie uczestnictwem w konferencji firm zarówno z Polski, jak i z Estonii – dodaje.

Podczas wydarzenia obecny był Pan Prezydent RP Andrzej Duda, który w panelu dyskusyjnym debatował z Panią Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Zaproszono kluczowe firmy z sektora zielonej energetyki, start-upów i inwestycji. Swoje spotkania mieli także przedstawiciele biznesu, a jedną z takich rozmów, o rozwoju „zielonych” start-upów, moderował Aleksander Pawlak, prezes Tavex.

Inwestycje w przyszłościowe rozwiązania zmieniające naszą rzeczywistość, a szczególnie te związane z energetyką i zieloną energią są bardzo istotne. Niezbędna jest także współpraca pomiędzy gospodarkami, która przyśpiesza proces rozwoju tego sektora  – tłumaczy Aleksander Pawlak, prezes Tavex. Dotyczy to także szeroko pojętego biznesu, który poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń przyśpiesza własny rozwój. Wywiera to także „presję” na władzę, która chcąc dorównać i zapewnić lepsze warunki firmom, czuje obowiązek ulepszania środowiska, w którym żyjemy – dodaje. 


Zobacz również