3,5 mld zł wpłacili od 2008 r. użytkownicy dobroczynnych i patronackich zbiórek internetowych - wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jakie cele Polacy wspierają najczęściej?

Odpowiedź na to pytanie znalazła się w pierwszym raporcie ZPF, poświęconym crowdfundingowi donacyjnemu i sponsorskiemu w Polsce. Powstał on na podstawie danych od organizatorów zbiórek na platformach internetowych. Obejmują one okres od początku 2008 do końca 2022 r.

- Crowdfunding donacyjny to najdynamiczniej rozwijający się segment finansowania społecznościowego w Polsce. Jest doskonałym przykładem tego, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, w którym istnieje miejsce na projekty oparte przede wszystkim na zaufaniu i potrzebie dzielenia się z innymi - podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Cele crowdfundingu. Na co Polacy wpłacają najwięcej?

Z raportu ZPF wynika, że uczestnicy zbiórek internetowych najchętniej angażują się w akcje typowo donacyjne - gromadzą one ponad 90 proc. środków przekazywanych beneficjentom za pośrednictwem platform internetowych.

Na drugim miejscu z około 4-proc. udziałem w rynku znalazły się zbiórki w modelu opartym o nagrody. Na końcu zestawienia są projekty patronackie (bez nagród) - około 3 proc. rynku.

Wśród celów charytatywnych dominują te związane z leczeniem, operacjami i zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Uwagę zwraca też kwota ponad 152 mln zł, zebrana na ratowanie zwierząt.

- Taki rozkład kwot wpłacanych na platformach crowdfundingowych potwierdza, że ich użytkownicy, podejmując decyzję o wykonaniu przelewu, najczęściej kierują się emocjami - mówi dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF i ekspert od rynku crowdfundingu w Polsce.

Według niego w przyszłości można spodziewać się utrzymania wyraźnego podziału na zbiórki charytatywne i zbiórki patronackie, z przewagą tych pierwszych.

- Z pewnością jednak rynek crowdfundingu donacyjnego i sponsorskiego niezmiennie będzie charakteryzował się wysoką wiarygodnością przeprowadzanych zbiórek - dodaje dr Artur Trzebiński.

Raport o crowdfundingu donacyjnym i sponsorskim

W najnowszej publikacji ZPF poświęconej crowdfundingowi dostępne są również dane dotyczące podziału rynku pomiędzy jego poszczególnych uczestników w segmentach: donacyjnym, opartym na nagrodach, sponsorskim i patronackim.

W publikacji znajdziecie Państwo również komentarze i prognozy przedstawicieli serwisów internetowych, organizujących zbiórki.

Raport powstał przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz serwisem Zrzutka. Można go pobrać ze strony: https://zpf.pl.

 

źródło obrazka: pixabay.com


Zobacz również