Ostatnie lata przyniosły niesamowity postęp techniczny. Jego celem jest przede wszystkim ułatwienia nam naszego życia oraz czynności, które na co dzień wykonujemy, także w domu. Dlatego też coraz bardziej popularnym staje się określenie domu inteligentnego, zakładającego zaawansowane wykorzystanie automatyki.

Żeby rozwiać wszelkie spekulacje i wątpliwości, należy na samym początku powiedzieć, że nazwa ta wiąże się wyłącznie z instalacjami inteligentnymi, które coraz skuteczniej i częściej wypierają z domów stosowane do tej pory instalacje tradycyjne. Wiele osób faktycznie mogło nie spotkać się z tym określeniem, ponieważ w praktyce moda na automatykę i tego typu instalacje w Polsce dopiero stawia swoje pierwsze kroki. Doświadczenia Europy Zachodniej, gdzie już około 50% domów wyposażone jest w rozwiązania zautomatyzowane sprawiają jednak, że automatyka również w Polsce zyskuje coraz więcej zwolenników. Cóż takiego wyróżnia automatykę i zautomatyzowane rozwiązania instalacyjne? Przede wszystkim interaktywność i niemal niczym nieograniczona integracja wszystkich występujących w domu systemów. W praktyce oznacza to, że domownicy zyskują do nich po prostu łatwiejszy, szybszy i co równie ważne, wygodniejszy dostęp. Jak każde rozwiązanie, także automatyka i inteligentne instalacje mają swoich zdecydowanych przeciwników. Ci swoje stanowisko tłumaczą przede wszystkim większymi nakładami finansowymi, niż w przypadku rozwiązań tradycyjnych. Zwolennicy jednak podkreślają, że jeśli przeliczymy całkowity koszt, który musimy ponieść w ramach instalacji inteligentnych, to jego poziom nie będzie znacznie różnił się od kosztów, które ponosimy przy instalacjach tradycyjnych. Poza tym zautomatyzowane rozwiązania dla domu charakteryzują się tym, że poszczególne instalacje możemy rozłożyć w dowolnym czasie. Nie musimy więc wszystkiego robić od razu. Jak to możliwe? Najpierw tworzony jest projekt i później na jego podstawie instalowana magistralna instalacja elektryczna, która działa początkowo, jak instalacja tradycyjna. Z czasem możemy jej poziom inteligencji, w przeciwieństwie do tradycyjnej, podnieść. W praktyce więc ostateczny koszt takiego rozwiązania uzależniony będzie od poziomu jego złożoności. Może więc warto zainwestować w inteligentne rozwiązania i automatykę? Na to pytanie musi już każdy z nas sam sobie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo każdy z nas ceni sobie wygodę i luksus we własnym domu.

Poradę dostarczył dystrybutor okien marki Internorm z Gdańska.

Strona WWW: https://okna-internorm.com.pl/


Zobacz również