Aktualności

EastSideCapital głównym akcjonariuszem Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii

EastSideCapital za blisko 7,5 mln zł nabył akcje odpowiadające docelowo za 75 proc. kapitału zarejestrowanego w Kielcach inkubatora biznesu. Strategia rozwoju notowanej na NewConnect spółki zakłada realizację, w 2015 r., wspólnych inwestycji EastSideCapital oraz Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii o łącznej wartości co najmniej 10 mln zł.

Inwestycja w Świętokrzyski Inkubator Technologii (SwIT) to kluczowy element zmodyfikowanej w 2014 r. strategii rozwoju EastSideCapital, zakładającej dynamiczny rozwój segmentu inwestycyjnego grupy. Łącząc kompetencje EastSideCapital w obsłudze m.in. transakcji rynku kapitałowego z inwestycyjnym know-how i doświadczeniem SwIT jesteśmy w stanie w krótkim czasie zbudować atrakcyjne portfolio inwestycji kapitałowych grupy, mających potencjał skokowego zwiększenia wartości EastSideCapital dla akcjonariuszy. Wspólne inwestycje SwIT i ESC to również sposób na wygenerowanie nadzwyczajnej wartości dodanej dzięki możliwości skapitalizowania aktywa będącego w dyspozycji EastSideCapital, jakim jest tzw. tarcza podatkowa – komentuje Błażej Dowgielski, prezes EastSideCapital.

Świętokrzyski Inkubator Technologii specjalizuje się inwestycje w przedsięwzięcia biznesowe na początkowym etapie rozwoju. Spółka zajmuje się również doradztwem biznesowym. W 2013 r. inkubator otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł do wykorzystania na inwestycje kapitałowe w wysoce innowacyjne projekty biznesowe. W ramach działalności inwestycyjnej SwIT koncentruje się na projektach z wykorzystaniem transferu technologii i wyników badań naukowych, jak również wysoce skalowalnych projektów z innych obszarów gospodarki. W 2014 r. spółka dokonała dwóch wejść kapitałowych, łącznie na kwotę 1,65 mln zł. SwIT jest w trakcie finalizacji prac nad 4 kolejnymi projektami inwestycyjnymi, które spodziewane są do realizacji w najbliższych miesiącach.

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com