Reklamy
Aktualności

easyPack: 453 mln inwestycji w paczkomaty

Asterina Investments, spółka z grupy PineBridge oraz Integer.pl tworzą nowe przedsięwzięcie – easyPack. Dzięki niej sieć paczkomatów InPost w 4 lata powiększy się do 16 tys. urządzeń. Tylko do końca 2012 roku stanie 1000 nowych Paczkomatów, z czego około 300 na terenie Polski, 400 w Rosji, 200 na Ukrainie oraz ponad 100 w Czechach i na Słowacji.

Wspólna inwestycja Grupy Integer.pl oraz PineBridge – na łączną kwotę 108 mln EUR (453 mln zł) – zakłada wykorzystanie Paczkomatów InPost w kontekście potencjału dynamicznie rosnącego sektora e-commerce na świecie. W ramach projektu Grupa Integer.pl wniesie w okresie kolejnych 2 lat środki pieniężne i kapitał w wysokości 58 mln EUR (243 mln zł), natomiast PineBridge Investments zainwestuje ponad 50 mln EUR (210 mln zł).

– Jesteśmy w pełni przygotowani – zarówno pod kątem formalnym, finansowym i operacyjnym – do kolejnych międzynarodowych wdrożeń. Mamy ogromne doświadczenie rynkowe w tego typu inwestycjach, a do tego jesteśmy przekonani, że oferujemy nie tylko atrakcyjne partnerstwo, ale przede wszystkim najlepszą ofertę dla operatorów pocztowych w każdym kraju i na każdym kontynencie. Naszą silną pozycję w tym sektorze potwierdzają strategiczne kontrakty w Europie, Chile, Arabii Saudyjskiej oraz Rosji – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Grupa Integer.pl będzie mieć w odowdzie 4 tys. paczkomatów, dostawianych w różnych krajach w miarę rynkowego zapotrzebowania. Do końca roku firma chce zainwestować od 40 do 80 mln zł, a w ciągu 5 lat – ok. 300 mln euro. Według założeń przychody Grupy z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie.

Na początku czerwca 2012 roku – po kilkumiesięcznych testach operacyjnych – pierwsze urządzenia do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek stanęły w Santiago w Chile. Komercyjny start usługi – realizowany na mocy umowy zawartej przez Grupę Integer.pl z narodowym operatorem CorreosChile – zapoczątkował uruchomienie na kontynencie amerykańskim około 300 Paczkomatów InPost. Automaty zostaną rozlokowane w Chile w okresie najbliższych dwóch lat.

Reklamy