Reklamy
Aktualności Biznes

Inwestowanie – w co, jak i gdzie?

O  inwestowaniu w pomysły na dobry biznes.W co, jak i gdzie można inwestować. Rozmowa z Markiem Kasickim , Wiceprezesem Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (ARP), szefem Funduszu Kapitałowego ARP S.A.

W jakim zakresie w ramach projektów ARP SA „Biznes dla Biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” – Inwestornia i Funduszu Kapitałowego,  współpracujecie Państwo z inwestorami prywatnymi?

Założeniem projektu „Biznes dla Biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami” jest zwiększenie gotowości inwestycyjnej pomysłodawców oraz zainicjowanie owocnej współpracy między autorami nowatorskich pomysłów a inwestorami prywatnymi. Jego odbiorcami są przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju oraz osoby posiadające ciekawe, innowacyjne pomysły o dużym potencjale wzrostu, które szukają kapitału na inwestycję od osób prywatnych – Aniołów Biznesu. Głównym narzędziem projektu jest platforma www.inwestornia.pl poprzez którą możliwe jest opracowanie projektu oraz nawiązanie kontaktu z inwestorem lub pomysłodawcą. Fundusz Kapitałowy z kolei udziela wsparcia merytorycznego w początkowych etapach rozwoju pomysłu, dokonuje ich preinkubacji, a następnie angażuje się kapitałowo w nowoutworzoną spółkę, w której posiada udziały, maksymalnie do 200 tys. euro. W przypadku gdy założenie spółki wykracza na przykład poza założone przez ARP nakłady, możliwe jest pozyskanie inwestora prywatnego. Na tej płaszczyźnie oraz w tym zakresie oba te projekty są ze sobą kompatybilne.

Co jest najtrudniejsze w inwestowaniu w przedsięwzięcia biznesowe we wczesnej fazie rozwoju?

Ten typ działalności wiąże się z umiejętnością i koniecznością przeprowadzenia realnej i rzetelnej analizy pomysłu, w tym analizy ryzyka finansowego i rynkowego. Konieczna jest również umiejętność budowania zespołu oraz nawiązywania kontaktów z inwestorami, jak i analitykami oraz doradcami. Inwestycje we wczesnych etapach rozwoju to przede wszystkim inwestycje w ludzi. Są to często ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat biznesu i mają trudności w zbadaniu rynku, konkurencji, przygotowaniu dokumentów inwestycyjnych. Potrzebują doradztwa dotyczącego opracowania strategii rozwoju firmy, planów finansowych, planów inwestycyjnych, struktury organizacyjnej spółki oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów branżowych. Doświadczenie, zaangażowanie i pomoc funduszu, jak i inwestorów prywatnych jest więc tutaj ogromnie ważne.

Gdzie znajdują się największe obszary ryzyka w tego typu inwestycjach?

Wspomniałem już, że jednym z istotnych obszarów ryzyka jest czynnik ludzki. Często przy bardzo dobrych projektach pracują ludzie, którzy w którymś momencie nie radzą sobie z wymaganiami biznesu, szczególnie w trudnym początkowym okresie działania firmy. Projekty związane z nowymi technologiami to również przestrzeń dużego ryzyka.   Są to pomysły, w które najchętniej inwestują Anioły Biznesu. Charakteryzują się one najwyższym potencjałem wzrostu, jednak przy obecnym dynamicznym rozwoju techniki rynek ten bywa bardzo zmienny. Ważne jest również zabezpieczenie własności intelektualnej. Nieuporządkowanie tych kwestii rodzi wiele zagrożeń. Ryzyko jest zawsze wpisane w działalność funduszy oraz inwestorów indywidualnych. Można je zminimalizować, dokonując inwestycji wspólnie z innymi inwestorami. Taka forma inwestowania staje się w Polsce coraz bardziej popularna.

Jakimi kryteriami przy wyborze projektów kierują się inwestorzy?

Analiza zaczyna się od pomysłu. Projekty cieszące się największym zainteresowaniem  inwestorów oferują rozwiązanie problemów ważnych z punktu widzenia przyszłego klienta. Najlepiej żeby były to rozwiązania, które nie istnieją jeszcze na rynku polskim czy globalnym, skierowane na konkretny, dobrze zbadany rynek, dodatkowo cechujący się wysoką dynamiką wzrostu. Kolejnym ważnym kryterium jest zyskowny, przemyślany i dostosowany do rodzaju projektu model biznesowy. Powinien on uwzględniać wszystkie podstawowe aspekty związane z wdrażaniem nowego produktu na rynek. Podstawą udanego biznesu są ponadto ludzie. Umiejętność zbudowania dobrze współpracującego zespołu, który miałby dostateczne zasoby wiedzy i umiejętności często przesądza o sukcesie firmy i bywa również kluczowym kryterium wyboru projektów przez inwestorów. Eksperci Funduszu Kapitałowego oceniając pomysły biorą pod uwagę następujące kryteria: innowacyjność, oryginalność, szanse powodzenia oraz zakładaną stopę zwrotu z inwestycji. Znaczenie ma również czas, w jakim inwestycja powinna się zwrócić. Inwestycje, które zakładają zwrot zainwestowanego kapitału w przeciągu 18 – 24 miesięcy są najbardziej interesujące dla potencjalnych inwestorów.

Jakie trzy rady dałby Pan przedsiębiorcy, który chciałby zostać inwestorem prywatnym – Aniołem Biznesu i zainwestować w startup?

Po pierwsze inwestor powinien poznać zespół i zbudować zaufanie, które będzie podstawą dalszej współpracy. Inicjując relacje pomysłodawca-inwestor zwracamy uwagę na to, aby jak najczęściej pomysłodawcy spotykali się z inwestorami i poznawali siebie nawzajem. Po drugie, chcąc ryzykować opierajmy się na rzetelnych analizach rynku, technologii oraz realnych prognozach finansowych. W najbardziej niepewnych obszarach inwestycji dobrze korzystać z pomocy kilku ekspertów, którzy zweryfikują przekazywane przez pomysłodawcę informacje. Na koniec dodam, że gdy rozpoczynamy działalność jako Anioł Biznesu powinniśmy inwestować w przedsięwzięcia ze znanej nam branży oraz angażować się w spółki, z którymi łatwo będzie się nam komunikować i trzymać pieczę nad inwestycją.  Mam tu na myśli również odległość, jaka nas dzieli. Można to podsumować w następujący sposób: sprawdź ludzi, dokonaj rzetelnej analizy i wesprzyj się doświadczeniem swoim oraz innych inwestorów.

 


Marek Kasicki
– Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Kapitałowego ARP SA.  Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada dyplom Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowany przez RSM Erasmus University Rotterdam. Ukończył Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów organizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową z Rouen, Podyplomowe Studium Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej oraz szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, fuzji i przejęć korporacyjnych. Ekspert w dziedzinie inwestycji kapitałowych w podmioty na różnym etapie rozwoju oraz zarządzania finansami oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Posiada również bardzo duże doświadczenie jako członek rad nadzorczych.

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. realizuje projekt „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi  i pomysłowymi przedsiębiorcami”(B2B), którego celem jest inicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy pomysłodawcami, posiadającymi ciekawe projekty, a prywatnymi inwestorami.  Głównym narzędziem w projekcie, jest platforma internetowa www.inwestornia.pl Projekt B2B realizowany jest  w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP” POIG.

Fundusz Kapitałowy ARP SAwww.invest.arp.gda.pl – ma na celu inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez  wsparcie jej w początkowych etapach rozwoju, a następnie zaangażowanie kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwa. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1 

 

 

 

Dotacje na innowacje

Niniejszy tekst jest artykułem sponsorowanym.

Reklamy