Reklamy
Aktualności Know How

Jak wybrać kody PKD zakładając firmę?

Podjęcie decyzji o profilu działalności to kluczowa sprawa podczas zakładania firmy, ale trzeba także pamiętać, że z tym faktem wiąże się wpisanie do CEIDG odpowiednich kodów PKD. Określają one zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Jakie znaczenie ma PKD i jak dobrać właściwe kody?

Co to jest PKD i do czego służy?

Polska Klasyfikacja Działalności to przyjęty w Polsce katalog rodzajów działalności, które mogą prowadzić przedsiębiorcy. Obecnie obowiązujący system PKD został ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku. Przedsiębiorca ma do wyboru ok. 400 kodów PKD, które są podzielone na 21 sekcji i 99 działów. Dodatkowo, niektóre działy są podzielone na grupy. Kody PKD służą między innymi klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru REGON zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wpisać we wniosku CEIDG-1 kody PKD, które odpowiadają profilowi wykonywanej działalności. Nie trzeba rzecz jasna znać wszystkich kodów, a także nie ma potrzeby szperać za ich całkowitym spisem. Poszukując kodów, najlepiej skorzystać z wygodnych wyszukiwarek internetowych, które podpowiadają właściwe kody po wpisaniu słowa kluczowego, np. transport. Jeśli jednak przewidujemy, że kod PKD może mieć duże znaczenie (np. z uwagi na wnioskowanie o dotację), warto także zapoznać się z dokładnym opisem zakresu danej grupy PKD przed wpisaniem jej do CEIDG.

Ile kodów PKD można zadeklarować?

Podczas rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia druk CEIDG-1. W podpunkcie 6.3 może wpisać 9 kodów PKD, zaś jeśli chce zadeklarować ich więcej, musi dołączyć druk załącznika CEIDG-RD. Nie ma ograniczeń co do PKD – przedsiębiorca może podać ich dowolną liczbę, mogą być z zupełnie odrębnych, a nawet potencjalnie sprzecznych ze sobą branż.

Warto jednak pamiętać, że kod wpisany jako pierwszy w CEIDG jest uznawany za działalność przeważającą i powinien on określać główną działalność firmy. Przykładowo, przedsiębiorca prowadzący zakład kosmetyczny może także sprzedawać kremy i maseczki. Wówczas na pierwszym miejscu w podpunkcie 6.3 powinien wpisać kod określający „Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne”, a w kolejnym – kod, który określa „Sprzedaż detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach”.

Wszystkie kody PKD przypisane do danej firmy można sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG na stronie firma.gov.pl. Wyświetla się tam także informacja, jaki jest główny profil działalności zadeklarowany przez przedsiębiorcę.

Firma rozszerza ofertę – co wtedy?

Jeżeli przedsiębiorca planuje rozszerzyć działalność firmy np. o nowe usługi, powinien zaktualizować wniosek CEIDG-1 podając odpowiednie kody. Dokument należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, który jest zobowiązany do poinformowania o zmianie kodów m.in. urząd skarbowy. W takim przypadku, wniosek CEIDG-1 należy zaktualizować przed uzyskaniem przychodu z zakresu, którego dotyczy nowy kod PKD.

Czy można wystawić fakturę w związku z działalnością niepodaną jako kod PKD?

Jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę w związku z działalnością, której nie uwzględnił w CEIDG w postaci kodu PKD, może to zostać uznane za odmowę wykonania obowiązku statystycznego. Urząd skarbowy po wykryciu takiego procederu ma obowiązek poinformować o tym sąd karny, który może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

Warto także dodać, że brak kodu PKD może być niekiedy istotny w przypadku dofinansowań – zarówno dla nowych, jak i istniejących firm. Zdarza się bowiem, że umowa o dofinansowanie precyzuje, że środki mogą być wykorzystane tylko w związku z działalnością określoną za pomocą konkretnego kodu PKD. W takiej sytuacji posiadanie go we wpisie do CEIDG jest wręcz kluczowe dla uzyskania wsparcia. Podobna sytuacja dotyczy przetargów, podczas których firmy składające oferty muszą wykazać, że wykonują określone usługi.

Autor: Sebastian Bobrowski – dyrektor finansowy w firmie inFakt oferującej księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym ze stałym dostępem do dokumentów i darmowym kurierem. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości oraz usługę zakładania firmy bez wychodzenia z domu.

 

Zdjęcie w nagłówku artykułu zostało udostępnione dzięki uprzejmości serwisu fotolia.com (© Guido Vrola)

Reklamy