Reklamy
Aktualności

Każdy powinien rozliczyć się z fiskusem? Kto nie powinien martwić się o PIT?

Wraz z dniem 30 kwietnia 2021 roku upływa czas na złożenie corocznych najpopularniejszych deklaracji podatkowych określanych potocznie zeznaniem PIT. Złożenie PIT-u 36 lub PIT-u 37 to obowiązek każdego podatnika, czyli osoby, która w danym roku podatkowym osiągnęła jakikolwiek przychód podlegający zgodnie z obowiązującymi przepisami opodatkowaniu dla osób fizycznych.

Rozliczenie PIT od kilku lat jest bardzo proste i zazwyczaj nie wymaga nawet wizyty w odpowiednim dla danej osoby Urzędzie Skarbowym – w świetle przepisów powinno się rozliczać w tym US do którego przynależy się poprzez miejsce swojego zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) na ostatni dzień grudnia. 

Kto powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? 

Roczne zeznanie podatkowe powinny złożyć wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody opodatkowane z tytułu umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych (czyli umów o dzieło czy umowy zlecenia). Na odrębnych zasadach oraz w innych terminach rozliczenia PIT powinny również dokonać osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Warto zaznaczyć, że rozliczenie PIT powinny złożyć również osoby, które w poprzednim roku uzyskały przychód niższy niż tak zwana kwota wolna od podatku. Jest to bardzo ważna informacja chociażby w kontekście wprowadzonego w 2020 roku „zerowego PIT-u dla młodych”, czyli osób poniżej 26. roku życia – wiele osób w takiej sytuacji mylnie twierdzi, że wraz ze zwolnieniem od płacenia podatku dochodowego w przypadku dochodów poniżej granicy drugiego progu podatkowego nie musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. 

Z fiskusem powinni się również rozliczyć emeryci w przypadku, gdy dana osoba na emeryturze podejmuje dodatkowe zatrudnienie (czyli potocznie „dorabia sobie” do swojej emerytury). Emeryci bez dodatkowych źródeł dochodu z tytułu umów o pracę czy okresowych zleceń zostają zwyczajowo rozliczani samoistnie przez ZUS lub KRUS na formularzu PIT-40A/11A – w takich przypadkach nie trzeba podejmować samodzielnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. 

Osoby zwolnione z rozliczania podatku PIT 

Istnieje szereg sytuacji w których rozliczenie PIT-u nie jest konieczne. Mowa tutaj o takich źródłach dochodu, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21) są zwolnione z obowiązku corocznych rozliczeń. Taka wyjątkowa sytuacja ma oczywiście miejsce pod warunkiem, że osoby te nie uzyskują innych, opodatkowanych przychodów. Przykładem osób zwolnionych z konieczności rozliczania PIT-u są więc chociażby osoby bezrobotne, które nie pobierają żadnego zasiłku z tego tytułu oraz będące na utrzymaniu np. rodziców czy małżonka. 

Wśród przychodów zwolnionych z podatku dochodowego można wymienić między innymi: 

  • alimenty przyznane na dzieci oraz świadczenia rodzinne, 
  • niewielkie wygrane w grach czy loteriach do kwoty 2280 zł, 
  • zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
  • renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
  • zasiłek pogrzebowy, 
  • zapomogi z funduszy zakładowych lub związkowych oraz zapomogi utrzymane wskutek zdarzeń losowych, 
  • stypendia i zapomogi wymienione w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. 

Źródło:
PITax.pl – Rozliczenie pit (https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/)

fot: pixabay.com

Reklamy