W 2019 roku statystycznie na każdego Polaka aktywnego zawodowo przypadało co najmniej jedno zwolnienie lekarskie. Przy czym prawidłowość wykorzystania chorobowego zweryfikowano zaledwie w przypadku 2,5% druków ZLA. Wobec tego, przy bardzo małym prawdopodobieństwie przeprowadzenia kontroli, pracownikom, którzy niewłaściwie wykorzystują zwolnienia lekarskie, opłaca się chodzić na chorobowe. Możliwość "wpadki" jest niewielka. Prawdopodobieństwo, że nadużycia związane ze zwolnieniem lekarskim nie zostaną wykryte, wciąż jest niezwykle wysokie.   Z danych ZUS wynika, że przez pierwsze cztery miesiące 2019 roku, wystawiono 9 milionów druków ZLA. Biorąc pod uwagę dane z ubiegłych lat, szacujemy, że w skali całorocznej będzie to ponad 20 milionów. W 2019 ZUS przeprowadził 574 tysiące kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień. Z tego jasno wynika, że trzeba być ogromnym pechowcem, aby kontrolerzy akurat nasz przypadek wzięli pod lupę.   – Realia rynku są takie, że konsekwencje wobec pracowników, którzy przebywają na nieuczciwych zwolnieniach mogą efektywnie wyciągać jedynie pracodawcy, jednak niewielu jest takich, którzy są do tego przygotowani. Potrzebują oni bowiem właściwych narzędzi i pomocy prawnej. Odpowiednio dobrane działania mogą ograniczyć wydatki przedsiębiorstwa ponoszone w związku z absencją od kilku do nawet 70%. Nasze działania powodują, skrócenie średniego czasu trwania zwolnień i przywrócenie naturalnej krzywej absencji – komentuje Mikołaj Zając, prezes Conperio, największej i najbardziej doświadczonej polskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w tematyce absencji chorobowej. – Istotny wzrost kosztu pozyskania i utrzymania pracownika, powoduje, że firmy dużo uważniej przyglądają się nieobecnościom i ich wpływie na rosnące koszty produkcji. Koszt zastąpienia nieobecnego pracownika, obniża efektywność kosztową nawet o 33%. Jeden z naszych Klientów wyszacował koszt absencji w swojej firmie na 10 500 000 zł w skali roku, inny z kolei pochwalił się oszczędnościami na poziomie 1 000 000 zł rocznie po skorzystaniu z naszych usług dodaje Mikołaj Zając z Conperio.
Rok Liczba wystawionych zwolnień ZLA (dni) Długość przeciętnego zwolnienia Liczba kontroli zwolnień chorobowych Decyzje wstrzymujące wypłatę świadczeń Kwota wstrzymanych wypłat Łączna kwota wypłat wstrzymanych/obniżonych/cofniętych WYDATKI NA ZASIŁKI CHOROBOWE ŁĄCZNIE
2016 239 mln dni 12,43 dnia 569,5 tys. 22,2 tys.  16,3 mln zł 203,8 mln zł 16 mld 282 mln 733,1 tys zł
2017 246 mln dni 12,41 dnia „blisko 500 tys. kontroli” 25,1 tys. 23,2 mln zł 200,7 mln zł 17 mld 650 500,4
2018 244 mln dni 12,22 dnia 496,3 tys. 32,6 tys. 31,2 mln zł 195 mln zł 18 mld 443 634,3
*2019 103 mln dni (pierwsze 4 miesiące 2019) 11,4 dnia (pierwsze 4 miesiące 2019) 574 100 (cały rok) 39 900 (cały rok) 37,4 mln (cały rok) 207,7 mln (cały rok) 14 mld 801 412,9 (pierwsze 3 kwartały 2019)
  Źródło danych z tabeli: https://www.zus.pl/baza-wiedzy    

Zobacz również