Reklamy
Aktualności

Lewiatan: Czarna Lista Barier

Są sukcesy: w ubiegłym roku plusem w odbiurokratyzowaniu gospodarki była zamiana części zaświadczeń na oświadczenia, a części oryginałów na kopie dokumentów. Obniżono niektóre opłaty, np. w KRS. Poszerzono nieco możliwość stosowania dokumentów w formie elektronicznej, np. przy rejestracji działalności gospodarczej.

Są i porażki: brak postępu we wdrażaniu e-administracji, możliwości elastyczniejszej organizacji czasu pracy, brak zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników. Tempo wykorzystania środków unijnych jest dobre, ale efektywność całego procesu (wybór projektów, koszty obsługi administracyjnej) budzi poważne wątpliwości.

Lektura nie napawa optymizmem – jeśli chcecie popsuć sobie poświąteczny humor, zapraszamy do lektury: Czarna Lista Barier

Reklamy