LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2012 r., podpisała umowę inwestycyjną z ARP Venture sp. z o.o. Emitent osiągnął także w 3 kw. br. wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr. Zawarta w dniu 05.11.2015 r. umowa inwestycyjna z ARP Venture sp. z o.o. określa podstawowe warunki dokonania inwestycji w LS Tech-Homes S.A. w wysokości do 20 mln zł, na którą składa się forma kapitałowa w drodze objęcia akcji nowej emisji (do 5,2 mln zł), finansowanie długiem konwertowalnym na kapitał Spółki (9,8 mln zł) oraz finansowanie dłużne niekonwertowalne (5 mln zł). ARP Venture obejmie 4.227.642 akcji Emitenta w ramach nowej emisji akcji serii I. Pozyskane przez LS Tech-Homes S.A. środki zostaną przeznaczone na rozbudowę parku maszynowego i uruchomienie masowej produkcji w 4 obiektach przemysłowych i w takich obszarach jak: Obiekty wojskowe Domy socjalne Domy dla uchodźców Domy rekreacyjne Konstrukcje kompozytowe dla drogownictwa, kolejnictwa i górnictwa „Wszystkie te obszary, już rozpoznane przez firmę i zainicjowane podpisaniem pierwszych umów z zainteresowanymi klientami, wymagają zwiększenia mocy produkcyjnych, zastosowania filozofii nowoczesnych modułowych rozwiązań, pasywnego budownictwa, jak i stałych studiów rynkowych, architektonicznych oraz technologicznych.” - ocenia Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. W 3 kw. 2015 r. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 41 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.197 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku strata netto Emitenta sięgnęła 716 tys. zł, a wartość sprzedaży ukształtowała się na poziomie 828 tys. zł. Od początku 2015 r. LS Tech-Homes S.A. wypracował 3.331 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 1.599 tys. zł rok wcześniej. Wzrost wartości sprzedaży w ujęciu rdr. był wynikiem podpisywania nowych kontraktów handlowych oraz realizowania kolejnych dostaw. „Po okresie badawczym, wdrożeniowym i inwestycyjnym, gdzie wyłożyliśmy wiele środków finansowych, przychodzi czas na wzrost produkcji i sprzedaży, stąd obecnie kładziemy nacisk na handel i sprzedaż. Potwierdzeniem tego jest rozpoczęcie kontraktu na dostawę modułowych rozwiązań do wznoszenia obiektów wojskowych oraz realizacja domów dla kadry naukowej przy Akademii Rybołówstwa w Angoli i kontrakt na dostawę mobilnych domów rekreacyjnych w Chorwacji. Rozmawiamy z partnerami i określamy nisze rynkowe, gdzie wykorzystany będzie nasz potencjał produkcyjny, co pozwoli nam na osiągnięcie progu rentowności już w przyszłym roku. Nowa oferta Spółki i jej moce produkcyjne umożliwią negocjacje większych kontraktów i wyjście z ofertą na większe rynki w Europie, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Kontrakty te są już wstępnie negocjowane. Są to cechy składające się na stworzenie uznanej marki w żywotnej branży na świecie, jaką jest szeroko rozumiane budownictwo i projekty infrastrukturalne.” - zakończył Prezes Surowiec. Spółka realizuje obecnie budowę nowych obiektów produkcyjnych w Koniecwałdzie i Studzienicach, przeprowadzając m.in. przetargi na zakup sprzętu. Aktualny stopień zaawansowania prac znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Oddanie nowych hal zostało zaplanowane do końca 2015 r., a po ich budowie LS Tech-Homes S.A. będzie posiadał łącznie ponad 9.000 m2 powierzchni produkcyjnej, na którą będą się składały 3 linie do produkcji paneli, 2 linie pultruzji oraz 1 linia laminacji, a także kompletna linia do montażu ścian i modułów 3D. Umożliwi to Emitentowi ponad 3-krotnie zwiększyć jego wydajność i tym samym opracowaćstrategię realizacji dużych projektów. LS Tech-Homes S.A.


Materiał zewnętrzny

Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy do 2000 zł - 3 polecane modele marki Tefal
Odkurzacz bezprzewodowy to niezastąpiony sprzymierzeniec w dbaniu o porządek! Koniec z płaczącymi się kablami, sprzątaniem zajmującym całe godziny i ciągnięciem...

Zobacz również