Aktualności

MakoLab SA, Q3 2015: łączenie kompetencji kluczem do wzrostu i ekspansji zagranicznej

„W okresie I-III kwartał 2015 r. MakoLab znacząco poprawił wyniki finansowe w stosunku do poprzedniego roku. Sprzedaż netto wzrosła o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, na co przede wszystkim wpłynęła wysoka, bo ponad 60%, dynamika przychodów z eksportu.

Przy zysku netto ok. 2,6 mln zł uzyskaliśmy niemal 16% rentowność netto, czyli wyższą niż notowana na koniec 2014 r. (13%). Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki konsekwentnemu łączeniu kompetencji kreatywnych i technologicznych przez zespół MakoLab.

Pozwala nam to dostarczać klientom dedykowane rozwiązania, odpowiadające na ich potrzeby biznesowe, przede wszystkim w obszarze marketingu i sprzedaży. To droga rozwoju, która przynosi wymierne wyniki i którą chcemy kontynuować” – komentuje Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab SA, agencji technologiczno-marketingowej notowanej na rynku NewConnect, do której klientów należą m.in. firmy grupy Renault-Nissan, Toyota Motor Europe, PZU Lietuva i Vastint Polska.

Łączenie kompetencji kluczem do rozwoju

Rozwój i dostępność technologii IT oraz ich obecność w niemal każdym obszarze biznesu powodują, że zmieniają się wymagania wobec dostawców działających w branży szeroko rozumianej komunikacjiinternetowej. Klienci oczekują indywidualnych rozwiązań, odróżniających ich od konkurencji oraz odpowiadających na konkretne potrzeby biznesowe. To wymaga szerokiego wachlarza kompetencji – od kreacji, poprzez znajomość różnorodnych technologii, a także metodyk projektowych, aż po wiedzę i doświadczenie w zakresie marketingu cyfrowego.

W MakoLab konsekwentnie podążamy tą drogą, ewoluując od klasycznej firmy programistycznej, specjalizującej się w technologiach webowych, w kierunku agencji technologiczno-marketingowej, oferującej szeroki wachlarz usług. Nasze rozwiązania, poza portalami korporacyjnymi i sklepami internetowymi, z których byliśmy najbardziej znani, obejmują także aplikacje webowe i mobilne, usługi e-marketingu czy dedykowane systemy wspierające procesy biznesowe, działające w modelu SaaS. Istotne znaczenie ma dla nas także umiejętność działania w środowiskach wielokulturowych, którą nabyliśmy realizując kolejne projekty zagraniczne. Efekty przyjętej strategii są widoczne w wynikach, jakie osiągnęliśmy w pierwszych trzech kwartałach 2015 r.

Wzrost i rozwój na międzynarodową skalę

W III-cim kwartale 2015 r. uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży o wartości 5 480 tys. zł, większe o 29% od wartości przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco od początku roku nasza sprzedaż osiągnęła wartość 16 055 tys. zł, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Od ostatniego kwartału 2014 r. systematycznie poprawiamy rentowność. W III-cim kwartale 2015 r. MakoLab SA osiągnęła dodatni wynik netto w wysokości 897 tys. zł (wobec 240 tys. zł w analogicznym okresie 2014 roku). Narastająco od początku roku nasz zysk netto osiągnął poziom 2 576 tys. zł (odpowiednio w 2014 roku zysk netto wyniósł 924 tys. zł).

Motorem napędowym dobrych wyników była dalsza ekspansja MakoLab na rynkach zagranicznych. W omawianym okresie sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 79% (w III-cim kwartale) i 80% (narastająco od początku roku) całkowitej sprzedaży Spółki. W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż eksportowa wzrosła o 35% (kwartał do kwartału) oraz 63% (narastająco rok do roku). Te wyniki potwierdzają proeksportowy charakter naszej działalności.

W ujęciu branżowym nadal kluczowymi segmentami są dla nas nadal motoryzacja, finanse i zarządzanie nieruchomościami. Nasza oferta ma jednak charakter uniwersalnych i mamy wiele ciekawych wdrożeń dla firm z innych sektorów.

Działania prorozwojowe

Kontynuujemy działania badawczo-rozwojowe, które również mają charakter międzynarodowy. MakoLab jest członkiem grupy roboczej Enterprise Data Management Council (EDMC), opracowującej Financial IndustryBusiness Ontology (FIBO) oraz analogicznej Automotive Ontology Working Group (GAO), pracującej nad rozszerzeniem standardu schema.org dla branży motoryzacyjnej. W wyniku tych prac mamy np. unikalne na rynku kompetencje w zakresie optymalizacji portali internetowych pod kątem widoczności i trafności odpowiedzi w wyszukiwarkach. Naszą strategią jest współfinansowanie prac B+R ze środków zewnętrznych, przede wszystkim dotacji unijnych.

Wyzwania przyszłości

Branża IT jest bez wątpienia jedną z najszybciej rosnących gałęzi gospodarki. Ten trend będzie się utrzymywał  – nadal stosunkowo mało zagospodarowany jest obszar aplikacji mobilnych. Pojawiają się nowe pola aktywności, jak choćby systemy uczące się czy Internet rzeczy. Brak popytu na pewno w najbliższych latach nam nie grozi. Atrakcyjność biznesu przyciąga jednak nowych graczy, a także wzmaga konsolidację zarówno w samej branży IT, jak również w połączeniu z innymi, np. reklamową. Coraz trudniej o najważniejsze zasoby, jakimi są specjaliści, już nie tylko informatycy, ale także projektanci UX, graficy czy analitycy danych.

Stawia to przed nami zadanie stałego śledzenia trendów, kształtowania wyróżniającej się na rynku oferty i szybkiego reagowania na zmiany. Jesteśmy w MakoLab przekonani do przyjętej strategii ewolucji w kierunku agencji technologiczno-marketingowej, uzyskującej efekt synergii w wyniku łączenia różnorodnej wiedzy i umiejętności, w tym tych uzyskanych w ramach własnych działań B+R. Uważamy, że pozwoli nam ona kontynuować zagraniczną ekspansję i zapewni dalszą poprawę wyników. Postrzegamy ją także jako istotny element budowania wizerunku MakoLab jako atrakcyjnego pracodawcy, co jest dziś w naszej branży równie ważne jak bycie dobrym dostawcą.

MakoLab SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com