Reklamy
Aktualności Nieruchomości

Nasz zasób mieszkaniowy rośnie rekordowo szybko

Oszacowanie wszystkich rocznych zmian liczby lokali i domów to czynność, która może zająć sporo czasu. Właśnie dlatego Główny Urząd Statystyczny dopiero niedawno podał nowe informacje na temat wielkości zasobu mieszkaniowego w Polsce. Te dane pochodzące z końca 2017 roku, po raz kolejny wskazują na spory wzrost nasycenia mieszkaniami i dużą dodatnią zmianę metrażu przypadającego na Polaka.

 

W pierwszej kolejności warto zająć się kluczowym wskaźnikiem, jakim jest liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób. Przez kolejne lata, wspomniany wskaźnik dotyczący Polski zmieniał się następująco:
Wykres1-2.png

Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl na uwagę zasługuje fakt, że w 2017 r. liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców Polski wzrosła najszybciej od 2008 r. Jeżeli takie tempo zmian się utrzyma, to do 2030 r. zostanie osiągnięty cel przewidziany w Narodowym Programie Mieszkaniowym (ok. 435 mieszkań/1000 osób).

 

Ciekawie prezentują się też ostatnie zmiany powierzchni użytkowej mieszkań w przeliczeniu na jednego Polaka. Wedle danych GUS-u, takie zmiany wyglądały następująco:
Wykres 2.png

Trzeba podkreślić, że w 2017 r. drugi z analizowanych wskaźników wzrósł o 1,5% (podobnie jak rok wcześniej). Większą roczną zmianę (+2,8%) odnotowano jedynie w 2010 r. Wynik z 2017 r. to przede wszystkim efekt dużej aktywności inwestycyjnej deweloperów.

Reklamy