Reklamy
Aktualności

Nauka (nie) jedną ma płeć?

Aż 66 proc. Polaków uważa, że zarówno kobiety jak i mężczyźni mają wrodzone kompetencje do osiągnięcia sukcesów w nauce – wynika z raportu „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki” przygotowanego przez L’Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki. Równocześnie, co piąty badany jest zdania, że kobietom brakuje pewności siebie, racjonalnego myślenia czy zdolnościanalitycznych, co może powodować, że znacznie mniej kobiet niż mężczyzn zajmuje wysokie stanowiska naukowe.

Stereotypy wciąż silne

W opinii 2/3 Polaków sukces w nauce nie zależy od płci. Jednak w społeczeństwie nadal funkcjonuje stereotypowe postrzeganie naukowców. 37 proc. badanych uważa, że to mężczyźni lepiej pasują do tego zawodu. Naukowca-kobietę wskazało jedynie 13 proc. ankietowanych. Równocześnie, aż 59 proc. respondentów jest zdania, że kobiety mają kompetencje do podjęcia pracy w środowisku naukowym. Jednak blisko co piąty (17 proc.) ankietowany twierdzi, że ich nie posiadają.

– Mimo zachodzących zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, w dalszym ciągu stereotypy dotyczące postrzegania ich przez społeczeńtswo są silne. Widoczne jest powszechnie panujące przekonanie o podziale zawodów na typowo męskie i żeńskie. Wielu Polaków nie dostrzega potencjału kobiet i ich sukcesów naukowych. Dlatego L’Oréal Polska angażuje się w promowanie ich dokońań – mówi  Beata Iwanienko, dyrektor ds. naukowych L’Oréal Polska.

Kobiety to humanistki?

Jednymi z najczęściej wskazywanych przez Polaków kompetencji, których brakuje kobietom były racjonalne myślenie (22 proc.) i praktyczne podejście (20 proc.). Blisko co piąty badany uważa, że brakuje im pewności siebie i zdolności analitycznych (19 proc.). Zdaniem badanych może to powodować, że znacznie mniej kobiet niż mężczyzn zajmuje wysokie stanowiska naukowe. To kolejny przykład stereotypowego myślenia, w którym te cechy wciąż są przypisywane mężczyznom. Dodatkowo w społeczeństwie panuje podział na dziedziny typowo męskie i żeńskie. Kobiety postrzegane są jako predysponowane do kariery w kulturze i sztuce (58 proc.), sprawach społecznych, organizacjachpozarządowych i wolontariacie (57 proc.) oraz językach obcych (41 proc.).

Przezwyciężyć stereotypy

– Naszym zdaniem, najlepszym sposobem na walkę ze stereotypami i wyrównywanie szans kobiet w świecie nauki jest dawanie pozytywnego przykładu i generowanie rzeczywistej zmiany społecznej. Dlatego L’Oréal Polska od 16 lat prowadzi program stypendialny „Dla Kobiet i Nauki”, nagradzając wybitne osiągnięcia kobiet prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu – dodaje  Beata Iwanienko.

Nauka (nie) jedną ma płeć
L’Oréal Polska

Reklamy