Reklamy
Aktualności Know How

Ochrona patentowa – twój pomysł, pieniądze unijne

Wdrażasz wynalazek, opracowujesz innowacyjne rozwiązanie, postawiłeś na design produktów i chcesz zaistnieć także poza granicami Polski? Pomyśl o europejskiej, a nawet międzynarodowej ochronie swojej własności!

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej – wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych – pozwala nie tylko bez obaw wdrażać nowatorskie rozwiązanie do produkcji. Jeśli masz prawo do wynalazku lub wzoru użytkowego czy przemysłowego w danym kraju, możesz zarabiać na sprzedaży licencji. Na własność intelektualną (w tym prawo własności przemysłowej) zwracają uwagę inwestorzy branżowi i kapitałowi – jeśli twoje rozwiązanie jest chronione na rynku europejskim czy międzynarodowym, wyraźnie rośnie wartość twojej firmy.

Patenty kosztują

Koszt międzynarodowej ochrony patentowej dla mikro- czy małej firmy jest często nie do udźwignięcia. Przykładowo ochrona wzorów przemysłowych grzejników dla firmy Terma Technologie na terenie Unii Europejskiej kosztowała ponad 40 tys. zł, a zgłoszenie wynalazku turbiny wiatrowej w ramach międzynarodowej procedury PCT (Patent Cooperation Treaty – Układ o Współpracy Patentowej) kosztował firmę Telbit ponad 250 tys. zł. – Koszt ochrony patentowej w samych Stanach Zjednoczonych wynosi co najmniej kilka tys. dol., a zwykle przekracza 20 tys. dol. Zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania wynalazku oraz wynagrodzenia prawnika patentowego – uzupełnia Maja Kieturakis, prawniczka pracująca w Kalifornii.

Ochronny parasol Unii

Dlatego w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” możesz do 6 sierpnia 2013 roku złożyć wniosek o dofinansowanie uzyskania ochrony patentowej. W ramach poddziałania uzyskasz refundację wydatków na:

  • przygotowanie zgłoszenia patentowego przez zawodowego pełnomocnika;
  • niezbędne do poniesienia opłaty urzędowe;
  • tłumaczenie dokumentacji;
  • analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe i techniczne w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej;
  • prowadzenie postępowań przed odpowiednimi urzędami patentowymi.

Zacznij globalną ekspansję od patentu

Finansowanie wynosi od 2 do 400 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt i przeznaczone jest dla firm, które jeszcze nie zaczęły starań o ochronę własności przemysłowej. Zatem wszelkie działania objęte dofinansowaniem możesz rozpocząć najwcześniej po dniu złożenia wniosku o finansowanie. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania otrzymasz najpóźniej po 4 miesiącach od złożenia kompletnego wniosku. Pieniądze możesz dostać na ochronę wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, poddziałanie natomiast nie obejmuje wsparciem ochrony znaków towarowych. Najmniejsze kwoty firmy muszą przeznaczyć na ochronę wzoru przemysłowego w jednym kraju, najdroższe jest uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki w ramach zgłoszenia międzynarodowego.

Tylko skala międzynarodowa

Ze wsparcia wyłączone są zgłoszenia krajowe, których celem jest ochrona wyłącznie na rynku polskim. Możesz dostać dofinansowanie, jeśli dokonujesz zgłoszenia w procedurze międzynarodowej lub wspólnotowej, nawet jeśli w jej ramach możesz uzyskać ochronę na terenie Polski. Warunkiem jest to, by urząd, do którego docelowo kierujesz zgłoszenie, nie był Urzędem Patentowym RP.

 

DOKĄD PO OCHRONĘ

  • Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (siedziba głowna – Alicante, Hiszpania) odpowiada za realizację wspólnotowych wzorów przemysłowych (registered Community designs) na rynku europejskim.
  • Europejski Urząd Patentowy (Monachium) przyznaje patenty europejskie.
  • Zgłoszenie międzynarodowe złożone dzięki Układowi o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty) pozwala na uzyskanie patentu w wielu krajach na podstawie jednego zgłoszenia. Procedura dzieli się tu na dwie fazy: fazę międzynarodową (poszukiwanie podobnych wynalazków i badania wstępne) trwającą 31 miesięcy od pierwszego zgłoszenia oraz fazy krajowe prowadzone oddzielnie w każdym kraju, w którym chcesz uzyskać patent.

Reklamy