Reklamy
Aktualności

PIT-4R: złóż do 31 stycznia!

Firmy są zobowiązane do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Muszą je przekazać do US. Płatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do złożenia PIT-4R do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności – do dnia jej zaprzestania.

Reklamy