Reklamy
Aktualności Wydarzenia

Relacje: Międzynarodowe Forum Klastrów IT

80 uczestników, 24 prelegentów w tym 3 ekspertów z zagranicy oraz 3 prezentacje rewolucyjnych urządzeń, które mogą zmienić oblicze naszej pracy i rozrywki. Tak można streścić I Międzynarodowe Forum Klastrów IT, które odbyło się 13-14 września w Eureka Technology Park w Dąbrowie koło Poznania.

Wydarzenie zgromadziło specjalistów i ekspertów z branży IT, a także przedstawicieli klastrów, instytucji naukowych oraz sektora publicznego. Jego cel – wymiana doświadczeń między branżą IT oraz innymi branżami, transfer wiedzy i nawiązywanie wielopoziomowej współpracy był realizowany m.in. poprzez liczne prelekcje, prezentacje, wykłady, a także spotkania networkingowe. Te ostatnie zaowocowały nowymi kontaktami, a nawet nowymi zleceniami.

Organizatorem I Międzynarodowego Forum Klastrów IT była Fundacja Edukacji, Innowacja i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, koordynator klastra SynergIT. – Dobra sieć partnerów i współpraca sieciowa to dziś klucz do sukcesu w każdej branży, również w IT – mówi Agnieszka Młyńska z SynergIT. – Klastry z założenia opierają się na idei jednoczesnej współpracy i konkurencji firm o podobnym profilu działalności. Kooperują przy większych projektach, wybierają usługi i produkty oferowane przez innych członków, wymieniają się swoim know-how. Poprzez organizację tego wydarzenia chcieliśmy zintegrować firmy działające w SynergIT z tymi spoza klastra, oraz klastry IT z całej Polski.

Oprócz integracji, I Międzynarodowe Forum Klastrów IT zapewniło uczestnikom dużą dawkę aktualnego know-how. Tematy prelekcji dot. m.in.: rzeczywistości rozszerzonej, rozwojowi inteligentnego miasta, nowych technologiach w e-urzędach, e-learningu, modeli 3D w nauce i edukacji. Okazją do poszerzenia perspektywy o doświadczenia zagraniczne były natomiast wystąpienia ekspertów z Niemiec, Łotwy i Finlandii.

Największą uwagę mediów oraz zgromadzonych gości przykuły natomiast prezentacje nowych produktów. W hallu Eureka Technology Park można było m.in. zapoznać się ze stołem interaktywnym GLIPTable, autorstwa trzech przyjaciół z Poznania: Grzegorza Hibnera, Krzysztofa Liszyńskiego i Przemysława Kozłowskiego. Posiada 48 cali powierzchni dotykowej z możliwością śledzenia ponad 40 punktów dotyku oraz jest wyposażony w system audio, wbudowane Wi-Fi oraz Bluetooth. Stół zainteresował dziennikarzy, którzy odwiedzili Forum Klastrów IT, a po pierwszych doniesieniach w mediach, pojawiły się pierwsze zamówienia.

Proseed był jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Reklamy