Reklamy
Aktualności

Rewolucja cyfrowa przyspiesza: Poczta Polska aktualizuje cennik listów i paczek

 Od 1 marca zmienia się cennik usług powszechnych w zakresie niektórych przesyłek listowych i paczek pocztowych. W przypadku paczek to pierwsza zmiana od 7 lat. Poczta Polska reaguje na ceny w odpowiedzi na zmiany rynkowe, w tym przede wszystkim na ponad 10 proc. spadek nadawanych listów spowodowany przede wszystkim rewolucją cyfrową.

Spółka jednocześnie musi utrzymać w gotowości do świadczenia powszechnych usług pocztowych, bezpieczną i rozległą sieć placówek na terenie całego kraju.

Pełne uwolnienie rynku pocztowego w Polsce, które nastąpiło 1 stycznia 2013 roku, spowodowało podział rynku na wielu operatorów. Wyzwaniem dla wszystkich jest jednak coraz mniejsza liczba tradycyjnych przesyłek listowych.

– Wszyscy zdają sobie sprawę, że klienci piszą coraz mniej papierowych listów, a te które są w obrocie, rozkładają się na wszystkie firmy pocztowe, a obowiązek świadczenia usług powszechnych obciąża natomiast tylko jednego operatora, czyli Pocztę Polską – zaznacza Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Dzieje się to w sytuacji, gdy spadek listów tradycyjnych wynosi obecnie około 10 proc rocznie. Takie same spadki odnotowują inne Poczty europejskie. One także muszą urealniać swoje cenniki uwzględniając spadki rocznych przychodów z tradycyjnej korespondencji i rozwijają, podobnie jak Poczta Polska, cyfrowe usługi pocztowe, obsługę łańcucha e-commerce i usługi ubezpieczeniowe – bankowe.

Przesyłki najbliżej klientów

Usługi listowe, które wciąż są głównym filarem działalności Poczty Polskiej muszą być świadczone w sposób bezpieczny i dostępny dla obywateli. Jak jest to ważne, klienci mogli się boleśnie przekonać w momencie, kiedy korespondencję sądową w latach 2014-2015 obsługiwały inne niż Poczta Polska firmy pocztowe.

– Doręczanie przesyłek sądowych przez konkurencję pokazało jak ważne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury pocztowej na terenie całego kraju tak, aby móc odebrać list jak najbliżej miejsca zamieszkania. Koszt doręczania przesyłki na tereny wiejskie jest około 30 procent wyższy od kosztów doręczania na obszarach miejskich. Mimo tego Poczta Polska nie różnicuje opłat ze względu na rejony doręczeń i wszystkie przesyłki doręcza w takim samym standardzie terminowym – mówi Zbigniew Baranowski.

Listy polecone w tej samej cenie, 7 lat bez zmian w cenniku paczek

Przed podjęciem decyzji przez Pocztę Polską o zmianach cennika niektórych usług powszechnych listowych i paczkowych, przeprowadzona została procedura jego uzgadniania zgodnie z przepisami prawa.

Nowe ceny dotyczą listów nierejestrowanych (ekonomicznych i priorytetowych) w obrocie krajowym w przedziale wagowym do 350 g i przesyłek do 50 g w obrocie zagranicznym. Tutaj średnia zmiana wyniesie 14 groszy, a w obrocie zagranicznym 39 groszy. Cena krajowej przesyłki listowej poleconej, której dowód nadania jest respektowany jako dokument urzędowy w korespondencji między obywatelami, urzędami ale także wymiarem sprawiedliwości, nie zmienia się.

Z kolei cennik paczek pocztowych oferowanych w ramach usług powszechnych nie był jak dotąd aktualizowany. Obecne ceny paczek oferowanych przez Pocztę Polską w ramach obowiązku realizacji usług powszechnych nie były zmieniane od 2009 roku mimo wzrostu kosztów utrzymania takich jak energia, podatki od nieruchomościitp. – Aktualna zmian cen paczek ma na celu zapewnienie ich rentowności – mówi Zbigniew Baranowski i dodaje – Ceny paczek pocztowych nie zaliczanych do usług powszechnych nie ulegają zmianie i są konkurencyjne rynkowo. Są to m.in. paczki kurierskie i związane z obsługą e-commerce.

Coraz taniej dla handlujących w internecie

Poczta Polska już informowała o obniżeniu ceny drobnych przesyłek kupowanych w pakietach i przeznaczonych głównie dla sklepów internetowych. Wysłanie jednej przesyłki do 1 kg kosztuje teraz tylko 3.40 złotych netto przy zakupie pakietu 30 przesyłek. W cenie zawarte jest opakowanie oraz status „Przesyłki wartościowej do 100 zł”.

Poczta Polska S.A

Reklamy