Reklamy
Aktualności Biznes

Rozmowa kluczem do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa?

Czym jest komunikacja?

Żeby zrozumieć jej istotę, należy przede wszystkim wiedzieć, że jest to podstawowy
proces umożliwiający funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie może on odbywać się
bez udziału nadawcy i odbiorcy oraz przekazywanej informacji. Roman Jakobson —
rosyjski językoznawca, opracował schemat, który obrazuje komunikowanie się.
Zawiera on podstawowe elementy tego procesu.
Żeby akt komunikacji mógł zostać w pełni dokonany, odbiorca musi wyrazić chęć
dekodowania informacji, czyli jej odbioru. Dlatego w firmach, tak istotne jest
zaangażowanie w rozmowę. Nieudolne porozumiewanie się pracowników, często jest
wynikiem braku chęci odebrania przekazu. Jedną z dawnych metod opartą jedynie
na jednostronnym mówieniu był monolog – przełożony jedynie wyrażał oczekiwania i
podawał ostateczne terminy realizacji. Nie można tutaj mówić wtedy o komunikacji
międzyludzkiej.

Co niesie ze sobą dobra komunikacja w firmie?

Korzyści, które mogą płynąć ze sprawnego komunikowania się w przedsiębiorstwie,
dają efekty w postaci udoskonalenia jakości pracy, ale też często poprawienia
wizerunku firmy. Jak pisze profesor Henryk Mruk w książce Komunikowanie się w
biznesie: „Skuteczność działań w biznesie […] warunkowana jest wiedzą i
umiejętnościami w zakresie komunikowania się”. Dobra komunikacja w organizacji
może przełożyć się na lepsze działanie firmy, ale też na zwiększenie profitów
finansowych. Przynoszące efekty rozmowy i jasny przekaz informacji pozwolą
uniknąć nieporozumień, które w pracy bywają szczególnie kłopotliwe.                                                                 Wiele czynników wpływa na to, jak komunikacja jest prowadzona w firmie, o ile w
ogóle jest. Często może być to wynik ograniczonego czasu, niechęci pracowników,
negatywnego podejścia do dzielenia się informacjami. Komunikacja w miejscu pracy
jest istotna, ponieważ tworząc zespół, który wykonuje powierzone działania, realizuje
cele, nie sposób nie rozmawiać o tym, nad czym się pracuje. Umiejętne
przekazywanie komunikatów pomiędzy samymi pracownikami, jak też pracownikami,
a zarządem, tworzy lepszy wizerunek firmy, a omawianie strategii, otwartość,
dyskusja, mogą dawać zaskakująco zadowalające wyniki i pozwolą zaoszczędzić
czas.

Jak poprawić wewnętrzną komunikację?

Najbardziej niepożądanym modelem komunikacji jest przekaz jednostronny –
wcześniej wspomniany monolog. Znacznie skuteczniejszy i bardziej efektywny jest
dialog. Istotne też, żeby wiedzieć, że pracownicy, o tym, co dzieje się w firmie,
powinni dowiadywać się w pracy, a nie z pośrednich źródeł. Jak pisze Agnieszka
Olsztyńska w swojej pracy Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie,
komunikacja ma na celu “wzbudzenie wśród pracowników zrozumienia dla
wszystkich decyzji podejmowanych na obszarze organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem oraz budowanie postaw lojalności i identyfikacji z firmą”.
Oczywisty zatem staje się fakt, że dobra komunikacja to podstawa współpracy.
Dostępne jest wiele narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i tych online, które
usprawniają proces porozumiewania się, podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów. Tradycyjne zebrania w firmie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to
wydajna forma komunikacji twarzą w twarz. Według danych z raportu STATE OF
THE SECTOR 2017, aż 73% badanych uważa, że najbardziej skuteczna jest właśnie
komunikacja bezpośrednia, jednak ta nie zawsze jest współcześnie możliwa.

Wirtualne spotkania

Obecnie, kiedy wielu pracowników wyjeżdża służbowo, pracuje w innej części kraju,
czy nawet w innym państwie i nie może fizycznie brać udziału w spotkaniach,
pomocne są programy online. Rozwiązaniem stworzonym na potrzeby dzisiejszego
modelu komunikacji w firmie, jest Cisco Webex. Światowy lider IT połączył tradycyjny
sposób organizacji pracy z komunikacją online. Platforma pozwala na stworzenie
wirtualnego środowiska pracy, w taki sposób, aby bez problemu zorganizować                                        spotkanie służbowe, w którym udział wezmą osoby, przebywające poza firmą, nawet
po drugiej stronie półkuli — potrzebny jest jedynie dostęp do internetu.
– Cisco Webex to profesjonalne narzędzie, dzięki któremu niezależnie od urządzenia
oraz systemu operacyjnego, z którego korzystamy, możemy brać udział w zebraniu.
Dzięki funkcji udostępniania ekranu i tablicy, na bieżąco możemy śledzić omawiane
treści — mówi Arkadiusz Rosiak, Presales Team Manager w Innergo Systems —
polskiego integratora rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
Narzędzie usprawnia pracę zespołową i poprawia komunikację w przedsiębiorstwie.
Dzięki szerokiej gamie funkcji platforma jest dostosowana do potrzeb współczesnych
firm, w których zadania często muszą być wykonywane zdalnie. Praca mobilna
pozwala uniknąć opóźnień i kłopotów, jakie mogą wyniknąć z nieobecności.
Komunikacja osiąga tutaj znacznie lepszy, nowoczesny poziom.

Reklamy

Komentarze