Reklamy
Aktualności

RPO: odwołania od konkursów o dotacje to fikcja

Trybunał pod koniec 2011 roku ogłosił, że regulaminy konkursowe regionalnych programów operacyjnych, nie mogą być uznane za źródło prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Jednocześnie odroczył utratę mocy zakwestionowanych przepisów aż o 1,5 roku – do połowy 2013 r. Zrodziło to jednak kolejny problem – orzeczenie dało możliwość odwoływania się od konkursów już rozstrzygniętych. Teoretycznie.

Wątpliwości dotyczą np. tego, że odwoływać można się jedynie od decyzji negatywnych organu konkursowego. Tymczasem projekty ocenione pozytywnie mogą nie dostać dotacji z powodu zebrania zbyt małej liczby punktów a możliwość odwołania mają zablokowaną. To tylko jeden przykład ze skarg, jakie docierają do biura RPO. Rzecznik, prof. Irena Lipowicz interweniuje w tej sprawie u minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Reklamy