Reklamy
Aktualności Biznes

Tele-Polska notuje wzrost zysku netto o 163%

W pierwszym półroczu 2012 spółka Tele-Polska Holding SA wygenerowała 3,46 mln zł zysku netto. To aż o 163% więcej, niż w pierwszych 6 miesiącach 2011, kiedy Tele-Polska zarobiła 1,13 mln zł.

Zarząd notowanej na NewConnect spółki przedstawił też prognozy na rok 2012. Tele-Polska ma osiągnąć przychody w wysokości 191,9 mln zł (22,8% więcej niż w 2011) i zysk netto na poziomie 4,9 mln zł (wzrost o 74,7%). W prognozie na rok 2012 nie uwzględniono ewentualnych zmian stóp procentowych i kursów walut. Niepokojąca jest też wzrostowa tendencja wskaźnika zadłużenia, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzróst z 0,47 do 0,57. Oznacza to, że spółka w prawie 60% jest finansowana długiem.

Tele-Polska Holding SA to grupa kapitałowa zrzeszająca 5 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Świadczą one usługi z zakresu telekomunikacji i e-mail marketingu.W przyszłym roku Tele-Polska Holding SA planuje wejść na GPW.

Reklamy