Reklamy
Aktualności Prawo Społeczności

Upadłość konsumencka działa – informacje z rynku

Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej rośnie liczba upadłości konsumenckich w Polsce.
Szacowana liczba na koniec roku ma wynieść około 6500 wobec 5535 w 2017 r. To prawie 18-procentowy
wzrost. Według różnych ekspertów szacowana liczba osób nieradzących sobie ze spłatami kredytów lub
innych zobowiązań to około 2 milionów.

– Wszystkie spośród kilkudziesięciu wniosków o upadłość konsumencką, jakie przygotowywaliśmy po
nowelizacji ustawy o prawie upadłościowych i restrukturyzacyjnym, zostały pozytywnie rozpatrzone przez
sądy w całym kraju – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.
– Nasi specjaliści udzielają porad, sprawdzają sytuację prawną, pomagają w procesie kompletowania
dokumentacji oraz wypełnianiu wniosków. Niejednokrotnie udzielają także wsparcia psychicznego. To praca
z ludźmi, w dodatku z takimi, którzy często są w potrzasku, nie widzą wyjścia z sytuacji – dodaje Małgorzata
Anisimowicz.

Z informacji ekspertów PMR Restrukturyzacje SA wynika również, że większość przypadków upadłości
konsumenckich dotyczy osób, które znalazły się w tzw. spirali zadłużenia oraz bez majątku.

Na chwilę obecną sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Natomiast
zmiany, które od pewnego czasu zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, mają ułatwić drogę do
ogłoszenia upadłości osobom, które dysponowały swoim majątkiem w sposób nierozsądny lub wplątały się
w spiralę zadłużenia poprzez liczne pożyczki lub kredyty. W takich sytuacjach sądy będą badać przyczyny

niewypłacalności dłużnika na etapie przygotowania planu spłat wierzycieli i ustalać czas spłacania dopiero
wtedy, czyli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a nie – jak dotychczas – na etapie składania wniosku
do Sądu.

Jak uzyskać upadłość konsumencką?
Osoba, która nie jest w stanie przez co najmniej 3 miesiące regulować swoich zobowiązań wobec
wierzycieli, może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego poprawne wypełnienie, szczegółowe przedstawienie sytuacji
wnioskodawcy oraz udokumentowanie stanu faktycznego. Opłata sądowa do wniosku to 30 złotych.

Komu sądy przyznają upadłość konsumencką?
Upadłość konsumencka to sposób na przywrócenie do normalnego życia w społeczeństwie ludzi, którzy z
różnych powodów nie mają możliwości spłacania swoich zobowiązań, długów. Obecnie o UK (upadłość
konsumencką) mogą starać się wyłącznie osoby, które popadły w problemy finansowe nie ze swojej winy
lub na skutek nieprzychylnych wypadków losowych. Wraz z nadchodzącą zmianą sądy będą ogłaszać
upadłość konsumencką w przypadku wszystkich potrzebujących pomocy i szukających konstruktywnego
rozwiązania swoich problemów finansowych, badając zagadnienie winy dopiero na późniejszym etapie.
Kwestia winy i przyczyn wpłynie bowiem na długość okresu spłaty zobowiązań, zanim uzyskamy zupełną
wolność od długów. Plan spłat w przypadku osób, które nie zawiniły, trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. Dla
winnych swojej sytuacji przewidziano dłuższy okres realizacji planu spłaty wierzycieli, ma on trwać od trzech
do siedmiu lat.

Mimo że ustawa funkcjonuje już klika lat, to i tak wiedza na temat upadłości konsumenckiej jest znikoma i pomoc trafia do bardzo niewielkiej grupy potrzebujących.

W Niemczech corocznie składanych jest ponad 100 000 wniosków o upadłość konsumencką w porównaniu
do ok. 5000 w Polsce.

Reklamy