Reklamy
Aktualności Prawo Społeczności

Ochrona danych osobowych a organizacje pozarządowe

W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie działalnością charytatywną. Coraz chętniej
angażujemy się we wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych niosących pomoc
potrzebującym. Według informacji z rejestru REGON na dzień 30 czerwca 2018 r. zarejestrowanych
było 22 103 fundacji. Zapisanie się do danej organizacji, bądź wzięcie udziału w akcji charytatywnej
wiąże się jednak z podaniem wielu danych osobowych. Na co powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę?

Aktualności Społeczności Technologia

Większość Polaków jest gotowa udostępniać swoje dane biometryczne, żeby szybciej robić zakupy

Konsumenci pytani o to, jakimi danymi podzieliliby się, aby skorzystać z automatycznej
identyfikacji podczas procesu zakupowego, na pierwszym miejscu nie wybrali żadnej z
proponowanych opcji. Tak stwierdziło 42% badanych. Jednak, ku zdziwieniu wielu ekspertów,
większość osób wykazała otwartość na metody biometryczne. Niektórzy zaznaczyli nawet kilka
możliwości. Z dostępnych wariantów największą akceptację uzyskał skan linii papilarnych –
27%. Trzecie miejsce miał głos – 23%. Zdecydowanie mniej konsumentów zgodziłoby się na
skanowanie twarzy czy oka – odpowiednio 13% i 10%. To są wnioski z najnowszej edycji badania
„Sklepy Przyszłości”, zleconego przez Grupę AdRetail.

Aktualności Prawo Społeczności

Upadłość konsumencka działa – informacje z rynku

Jak wynika z informacji PMR Restrukturyzacje SA, sądy w całym kraju pozytywnie rozpatrują wnioski o
upadłość konsumencką. Zwykle wzywają dłużnika na rozprawę w celu rozwiania wszelkich wątpliwości,
ale czasami, gdy materiał dowodowy jest wystarczająco przekonujący, podejmują decyzję na posiedzeniu
niejawnym. Specjaliści potwierdzają, że system działa i polityka nowej szansy w odniesieniu do osób
fizycznych zaczyna przynosić wymierne korzyści w skali ogólnopolskiej.