Reklamy
Aktualności

VIG Polska kontynuuje wzrost w rentownych obszarach biznesu po 3 kwartałach 2015r.

Po 3 kwartałach 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1508 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 735 mln zł. InterRisk zebrał składkę w wysokości 638 mln zł, podczas gdy Benefii udało się pozyskać 136 mln zł.

Z powodu trwającej presji cenowej na rynku spółki majątkowe VIG Polska zanotowały 16% spadek składki w porównaniu do tego samegookresu 2014r., kiedy uzyskały łącznie 1793 mln zł. W tym samym czasie spółkom majątkowym VIG Polska udało się pozyskać satysfakcjonującą dynamikę rozwoju składki w wybranych kluczowych obszarach biznesowych takich jak: ubezpieczenia casco w InterRisku (+8%) czy ubezpieczenia osobowe (+8%) jak i majątkowe (+4%) w Compensie.

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł     106,6 mln zł. InterRisk wypracował zysk w wysokości 60,8 mln PLN, podczas gdy wynik Compensy był na poziomie 42,3 mln zł. Benefia zamknęła trzeci kwartał 2015r. zyskiem w wysokości 3,5 mln zł.

Wyniki finansowe życiowych spółek VIG w Polsce po 3 kwartałach 2015r.
Po 3 kwartałach 2015r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1154 mln zł. Największą składkę w wysokości 493 mln zł zanotowała Skandia, osiągając imponujący wzrost 51% r/r. Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie 457 mln zł, składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 203 mln zł. 36,6% spadek składki spółek życiowych VIG w Polsce wynika z wygasania portfela polisolokat, w szczególności byłej Benefii Życie. VIG Polska konsekwentnie umacnia swoją pozycję w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną i po 3 kwartałach 2015r. powiększyła ten portfel o 5%, notując doskonały wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną we wszystkich trzech spółkach życiowych grupy. Znakomity rozwój biznesu indywidualnego ze składką jednorazową został odnotowany w Skandii (+221% r/r).

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2015r. wyniósł 27,2 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 16,7 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 7,0 mln zł i 3,5 mln zł zysku.

W ciągle niekorzystnym otoczeniu rynkowym polskie spółki majątkowe VIG z sukcesem podejmują kroki mające na celu wzrost w atrakcyjnych obszarach biznesowych, takich jak ubezpieczenia osobowe czy majątkowe. Tym działaniom towarzyszą znaczące zmiany organizacyjne, między innymi niedawno zakończona fuzja Compensy majątkowej oraz Benefii, a także utworzenie spółki serwisowej Benefia Ubezpieczenia, wyspecjalizowanej w rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji.

Zaoferowanie w ramach nowo powołanej spółki innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych, takich jak aplikacja mobilna „Tu i Teraz” jest przykładem inicjatyw, które pozwolą nam lepiej wykorzystać nasze zasoby oraz przygotować się na moment, kiedy rynek zacznie znowu rosnąć. Miejmy nadzieję, że stanie się to już w pierwszej połowie 2016r. W spółkach życiowych grupy VIG od początku roku obserwujemy stabilny wzrost składki regularnej oraz nadzwyczajnie wysoką dynamikę przypisu w Skandii w biznesie indywidualnym ze składką jednorazową – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.


Vienna Insurance Group Polska po 3 kwartałach 2015r. (mln PLN):

tab

Vienna Insurance Group

Reklamy