Aktualności

Wyniki badania “Plany Pracodawców”

Rekordowa grupa, bo aż 35% przedsiębiorstw chce w najbliższym półroczu podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników – wynika z najnowszej edycji badania Randstad „Plany pracodawców”.

Na bardzo wysokim poziomie utrzymują się również plany zwiększania zatrudnienia w firmach. Przy dobrej ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, słabnie jednak optymizm polskiego biznesu wobec najbliższej przyszłości gospodarki. 

Podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich?

Najnowsze wyniki badania „Plany Pracodawców” firmy doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad pokazują, że tradycyjny okres podwyżek wynagrodzeń obejmujący pierwszy kwartał roku, będzie w 2016 roku wyjątkowo gorący. Aż 35% badanych firm przyznało, że w tym czasie planuje zwiększenie pensji swoichpracowników. Jest to o 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem, co oznacza jednocześnie najwyższypoziom deklaracji w tym obszarze w prawie siedmioletniej historii badania.

Poprawy wynagrodzenia najczęściej mogą się spodziewać osoby zatrudnione w przemyśle (40%), usługach (39%) oraz sektorze transportowym, magazynowym i logistyce (38%). Jedynie w sektorze budownictwa plany zwiększenia wynagrodzeń są wyraźnie mniej popularne i dotyczą tylko co piątej firmy (20%).
W ujęciu regionalnym podwyżki pensji będą miały miejsce w całym kraju, przy czym nieco częściej na zachodzie i północy (odpowiednio 41% i 40%). Co ważne, obejmą zarówno duże miasta, jak i oddalone od aglomeracji wsie.

Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad wskazuje: „Dwie trzecie przedsiębiorstw planujących przyznanie podwyżek swoim pracownikom, deklaruje że będą one na poziomie poniżej 7%. Natomiast 14% firm zamierza przekroczyć ten poziom. Co ciekawe, aż co piąta firma jeszcze nie potrafi ocenić wysokości przyszłych podwyżek, co może sugerować, że nastawiają się na działania reaktywne, odpowiadające na konkretne przypadki negocjacji z pracownikami.”

Prawie dwie trzecie badanych firm deklaruje, że podwyżki zostaną przyznane większości pracowników. Natomiast nieco ponad jedna trzecia obejmie podwyżkami mniejsze grupy, stanowiące do 50% całej załogi – w tych przedsiębiorstwach, głównymi kryteriami ich przyznawania są indywidualne osiągnięcia pracowników, takie jak wyniki finansowe czy ocena ich pracy.

Mimo zimy zatrudnienie nadal szybuje

Jak zaznacza Agnieszka Bulik: „Polski rynek pracy jest sezonowy i zima zwykle jest okresem, w którym obserwujemy spadki zatrudnienia. Tymczasem odpowiedzi badanych firm wskazują, że skala zwiększenia zatrudnienia w kolejnym półroczu pozostaje na bardzo wysokim poziomie – to bardzo ważny znak ilustrujący obecne nastawienie przedsiębiorstw na intensywny rozwój”.

Tworzenie nowych etatów na przełomie roku planuje 31% firm, co oznacza spadek o 2 p.p. wobec poprzedniego kwartału. Jest to jednak o 5 p.p. więcej niż przed rokiem i o 12 p.p. więcej niż w 2013 roku.

W perspektywie regionalnej największą dynamikę rozwoju zatrudnienia deklarują firmy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (37%). Obszary centrum, wschodu i zachodu kraju pozostają na wysokim poziomie dynamiki przyrostu miejsc pracy przekraczającym 30%. Tylko w regionach dolnośląskim, górnośląskim i małopolską – dynamika ta będzie wyraźnie mniejsza (26%).

Branżowymi liderami zwiększania zatrudnienia będą handel i naprawy oraz logistyka, transport i gospodarka magazynowa (po 35%). Podobnie jak w poprzednich kwartałach silne wzrosty planuje również sektorprzemysłowy (33%). Najmniejszą otwartość do tworzenia obecnie miejsc pracy deklarują firmy usługowe (16%).

Kondycja firm nadal mocna, jednak mniej wiary dla gospodarki

Bardzo korzystne perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw niewątpliwie są mocno związane z ich kondycją finansową. Dwie trzecie badanych firm, zdaniem ich przedstawicieli, znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej (67%). I choć należą do nich częściej przedsiębiorstwa o kapitale zagranicznym i mieszanym (odpowiednio 83% i 82%) oraz firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników (75%) – czyli tradycyjnie najmocniejsze podmioty gospodarcze, to ze złą lub bardzo złą kondycją finansową boryka się jedynie 5% przedsiębiorstw. Stanowi to niemal o połowę mniejszą grupę, niż miało to miejsce na początku 2014 roku (9%, II/2014).

Pomimo wysokich ocen dla sytuacji samych firm, już drugi kwartał z rzędu spada optymizm biznesu w odniesieniu do perspektyw dla gospodarki. Obecnie tylko 23% badanych spodziewa się wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu, podczas gdy jeszcze w maju tego roku odsetek ten sięgał 32%.

Jak komentuje Agnieszka Bulik: „Wzrost niepewności przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury niewątpliwie jest zabarwiony zmieniającym się otoczeniem politycznym i oczekiwaniem na ukonstytuowanie nowych władz. Na pewno bardzo istotny wpływ na wystudzenie optymizmu biznesu ma też coraz bardziej zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa.”

„To, że ponad jedna trzecia pracodawców planuje podwyżki płac to dobra wiadomość dla pracowników. Jest to jednocześnie sygnał, że przedsiębiorstwa są w lepszej formie niż przed rokiem, a pracownicy mają mocniejszą pozycję przetargową” – podsumował wyniki prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

Randstad

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com