Aktualności

Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie umów terminowych – co oznaczają dla pracodawcy i pracownika?

Za ponad miesiąc, 22 lutego 2016 r. wejdą w życie zmiany Kodeksupracy wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja nie wprowadza zmian w zakresie umów o pracę na czas nieokreślony, lecz dotyczy jedynie umów terminowych. Pracodawcy będą mogli zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony, na okres nieprzekraczający łącznie 33 miesięcy. Po przekroczeniu jednego z tych limitów umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Wprowadzane zmiany mają przeciwdziałać zawieraniu długoterminowych umów o pracę na czas określony i dążyć do zwiększenia zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony. W ocenie BCC, cel ten powinien być jednak realizowany poprzez kompleksową reformę prawa pracy i dostosowanie przepisów prawa pracy do zmian gospodarczych.  Mnożenie nowelizacji kodeksu pracy uchwalonego w 1974 r. nie przynosi stałych zmian na rynku pracy.

Więcej informacji w załączniku

BCC

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com