Aktualności Finanse

Żółte osobowości najlepiej zarządzają ryzykiem

Choć wszyscy specjaliści ds. rachunkowości zarządczej zatrudnieni w bankowości realizują w części zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, stopień zaangażowania ich w te procesy zależy nie tylko od pierwotnego planu obowiązków. Istotnym czynnikiem są indywidualne cechy charakteru. Najlepiej na stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem odnajdują się umysły analityczne. To typy reprezentujące wiele cech ze spektrum skrupulatności. Jednak bycie skrupulatnym umysłem analitycznym nie wystarczy, żeby odnajdywać się w tej roli. Badanie pokazuje, że liderami są tzw. żółte osobowości, cechujące się entuzjazmem, darem przekonywania i wpływania na innych. Te umiejętności pozwalają im lepiej komunikować się z przełożonymi, ale i podwładnymi. Specjaliści ds. rachunkowości zarządczej muszą jednak uważać, żeby w swojej otwartości nie przekroczyć cienkiej linii pomiędzy doradztwem, a wywieraniem wpływu i brakiem obiektywizmu.

 

W świecie finansów znamy przypadki, kiedy dyrektorzy finansowi banków zostawali usunięci ze swoich stanowisk ze względu na niewystarczające umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. Takie sytuacje nie zdarzały się natomiast, kiedy nie uzyskali odpowiednich wyników finansowych. To świadczy o rosnącym znaczeniu tej dziedziny zarządzania. To także znak, że decydenci finansowi coraz częściej dostrzegają w niej wartości dla całej organizacji. Zwiększony nacisk na bezpieczeństwo jest efektem kryzysu na światowych rynkach, który obserwowaliśmy w okolicach 2007/2008 roku – komentuje Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Trzy rodzaje specjalistów

Specjaliści ds. rachunkowości zarządczej mogą wybierać spośród ról takich jak business controller, financial controller czy process controller. Badacze podkreślają, że każda ankieta wykazuje inny stosunek konkretnych cech charakteru wśród danej grupy zawodowej. O ile u przedstawicieli wszystkich trzech specjalizacji poziom tzw. „przychylności” przedstawia się podobnie, to różnice obserwowane są już w przypadku np. stabilności emocjonalnej. Jej najwyższy wskaźnik wykazują business i process controllers, najniższy – kontrolerzy finansowi. Podobne wyniki zaobserwowano z kolei w przypadku ekstrawersji i otwartości. Co więcej, specjaliści ds. rachunkowości zarządczej, którzy plasują się wysoko na polu otwartości na nowe doświadczenia, kontaktują się również częściej ze swoimi przełożonymi, komunikując im potencjalne zagrożenia.

 

źródło obrazka; [ internet ]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com