Reklamy
Aktualności

Zostań mikroprzedsiębiorcą roku!

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs mający na celu propagowanie szeroko
pojętej przedsiębiorczości. Celem konkursu jest promocja firm z różnych branż, których właściciele mają pomysł na siebie i na swoją firmę, a ich przedsiębiorstwo wyróżnia się spośród innych.Do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2013 może zgłosić się każdy posiadacz firmy zatrudniającej mniej niż 10 osób, której roczny dochód nie przekracza 2 mln euro.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 r. Od początku jego istnienia, wyróżnienia i nagrody w konkursie otrzymało 83 laureatów, wywodzących się z różnych branż.
Zgłoszenia do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2013 składać można jeszcze do 19 kwietnia. Na najlepszych mikroprzedsiębiorców czekają nagrody o łącznej wartości 85 000 zł oraz prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2013”. Aby zgłosić się do konkursu wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy pod adresem http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm.
Kapituła konkursu podczas weryfikacji zgłoszeń weźmie pod uwagę m.in. strategię rozwoju firmy, innowacyjność oraz wpływ mikroprzedsiębiorstwa na lokalną społeczność.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Patronem wydarzenia.

Reklamy