Aktualności

Zysk netto Grupy Amica wzrósł w Q3 2015 o 44%

Amica Wronki SA, największy polski producent sprzętu AGD, ma za sobą kolejny rekordowy okres sprawozdawczy. Dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży na zachodzie, północy oraz południu Europy.

Grupa Amica zanotowała w okresie trzech kwartałów 2015 roku 1,465 mld PLN przychodów netto ze sprzedaży (+4% rok do roku), generując 120,8 mln PLN wyniku EBITDA (+15% rdr) oraz 71,1 mln PLN zysku netto (+24% rdr, 91% rezultatu z całego roku 2014). W samym III kw. 2015 roku Grupa Amica wypracowała 31,7 mln PLN zysku netto (+44% rdr) przy nieznacznie wyższych przychodach rok do roku (532,4 mln PLN).

– Z sukcesem realizujemy naszą strategię rozwoju i dywersyfikacji HIT2023, której celem jest osiągnięcie 1,2 mld EUR rocznych przychodów i 107 mln EUR wyniku EBITDA. Trzeci kwartał 2015 roku to kolejny okres, w którym zwiększamy generowane wyniki finansowe pomimo słabości rynków wschodnich. Dynamicznie rośniemy na zachodzie, północy oraz południu Europy – powiedział Andrzej Sas, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu w Amica Wronki SA.

Po trzech kwartałach br. największym rynkiem Grupy Amica pozostaje Polska (35% sprzedaży ogółem, wartościowo +9% rdr), gdzie marka Amica posiada dominujący udział w kategorii sprzętu grzejnego (34%), a szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż zmywarek (+53% rdr) i pralek (+32% rdr).

W Europie Zachodniej Grupa Amica zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 18% rdr (29% sprzedaży ogółem), przy czym przychody na rynku niemieckim zwiększyły się o 15% rdr, na rynku brytyjskim – o 20% rdr, a na rynku francuskim – o 36% rdr. Europa Wschodnia (w Rosji i na Ukrainie nastąpiły ilościowe spadki rynku sprzętu grzejnego o nawet 30-40%) po spadku o 29% rdr stanowiła mniej niż 18% łącznej sprzedaży. Należy podkreślić, iż Grupa Amica z ponad 11-procentowym wartościowym udziałem w rynku sprzętu grzejnego pozostaje w Rosji jednym z rynkowych liderów. Na rynku północnym (Skandynawia), gdzie Grupa Amica zrealizowała 10% skonsolidowanej sprzedaży, wartość obrotów wzrosła o 16% rdr dzięki rosnącej sprzedaży zmywarek, kuchni wolnostojących i zmywarek, a także dzięki poszerzaniu portfolio produktowego. W regionie południowym (7,4% ogólnej sprzedaży, wartościowo +41% rdr) szczególnie warto zwrócić uwagę na przychody z rynku rumuńskiego (+37% rdr) oraz czeskiego i słowackiego (łącznie +45% rdr).

– Warto podkreślić, iż pozytywne trendy dotyczą nie tylko rozwoju skali biznesu, ale również efektywnościorganizacji i zarządzania marżami na poszczególnych rynkach. W rezultacie istotnie wzrosły rentowności prowadzonej działalności w okresie omawianych trzech kwartałów. Marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła z 31,3% przed rokiem do 32,9%, a marża zysku netto – z 4,0 do 4,9%. W samym III kw. było to 5,9% – powiedział Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica Wronki SA.

W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku operacyjny cash flow Grupy Amica miał wartość 41,9 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 8,0 mln PLN. Na koniec września br. rachunkach Grupy znajdowało się ponad 30 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów. Siłę finansową Grupy Amica obrazują również dane bilansowe. W ujęciu rok do roku wartość kapitałów własnych przekroczyła 572 mln PLN, a wartość aktywów – 1,19 mld PLN.

– Utrzymaliśmy na zbliżonym poziomie rok do roku kapitał obrotowy netto. Istotnie poprawiliśmy wskaźnikipłynności, m.in. umiejętnie zmniejszając skalę należności handlowych. Ważnym atutem Grupy Amica jest również efektywne zabezpieczanie ryzyka walutowego – dodał Wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Grupa Kapitałowa Amica Wronki

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com