Comiesięczne komunikaty GUS-u mówią o liczbie mieszkań oddawanych do użytku przez deweloperów, która znacząco „przebija” nawet dane sprzed dziesięciu lat. Dopiero trzeci tydzień stycznia 2019 r. przyniesie nam wstępne informacje o tym, ile mieszkań deweloperzy ukończyli w bieżącym roku. Już teraz można jednak przypuszczać, że roczny wynik po raz drugi z rzędu może przekroczyć poziom 100 000 mieszkań… Eksperci portalu RynekPierwotny.pl w ramach swojej analizy rekordowych wyników deweloperów, postanowili sprawdzić liczbę mieszkań oddawanych do użytku przez takich inwestorów. Miesięczne informacje GUS-u prezentowane na poniższym wykresie, dotyczą okresu pomiędzy styczniem 2016 r. oraz październikiem 2018 r. W przypadku takiego horyzontu czasowego, dysponujemy już danymi, które uwzględniają nową metodologię Głównego Urzędu Statystycznego. W tym kontekście warto przypomnieć, że GUS od początku bieżącego roku do grupy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem dolicza też lokale i domy budowane przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wcześniej takie mieszkania były uwzględniane jako wynik działalności inwestorów indywidualnych, a kategoria „na sprzedaż lub wynajem” obejmowała jedynie inwestycje spółek deweloperskich.   W drugiej połowie roku inwestorzy wyraźnie przyspieszyli   Dane GUS-u pokazują, że na początku bieżącego roku liczba ukończonych mieszkań deweloperskich dość znacząco spadła. Takie okresowe spadki, które były notowane już wcześniej, po części wynikają z sezonowości prac budowlanych (zobacz dane z początku 2017 r. na końcowym wykresie). Wstępne statystyki GUS-u sugerują, że w drugim kwartale br. sytuacja zaczęła wracać do długookresowej normy. Kolejne miesiące przyniosły natomiast wyniki sugerujące kontynuację długookresowego, wzrostowego trendu. Warto nadmienić, że od początku stycznia do końca października 2018 r. wszyscy krajowi deweloperzy ukończyli 86 887 mieszkań. Analogiczne wyniki z dziesięciu miesięcy 2016 r. oraz 2017 r. (okres styczeń - październik) wynosiły odpowiednio: 70 984 mieszkania i 82 567 mieszkań. Wg analityków portalu RynekPierwotny.pl w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego bardzo prawdopodobne wydaje się pobicie historycznego rekordu, który dotyczy liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez wszystkich deweloperów. Tacy inwestorzy od stycznia do grudnia 2017 r. ukończyli 105 027 mieszkań (lokali oraz domów). Wynik dotyczący 2018 r. może być nawet zbliżony do 110 000 mieszkań. Długookresowe dane z poniższej tabeli przypominają, że jeszcze w latach 2012 - 2015 liczba oddawanych do użytku mieszkań deweloperskich oscylowała na poziomie 65 000 - 75 000 sztuk rocznie. Rok 2019 także przyniesie wysyp ukończonych projektów Inf. pras. - Czy deweloperzy pobiją rekord.png Nie można przesądzać, że ewentualny rekord liczby ukończonych mieszkań deweloperskich z 2018 roku, utrzyma się przez kolejne lata. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dane (patrz wykres poniżej). Przedstawia on liczbę mieszkań rozpoczynanych przez spółki deweloperskie (lata 2016 - 2017) oraz wszystkich deweloperów (I - X 2018 r.). Jak tłumaczy portal RynekPierwotny.pl pomimo pewnej niespójności danych związanej ze zmianą metodologii GUS-u, można zauważyć utrzymanie wysokiego tempa aktywności inwestycyjnej deweloperów w 2017 r. i 2018 r. Ze względu na mniej więcej dwuletni cykl budowy mieszkań, w 2019 r. możemy spodziewać się wysypu lokali rozpoczętych od stycznia do grudnia 2017 r. Dużą liczbą nowych mieszkań oddawanych do użytkowania, będzie się cechował również rok 2020. Można oczekiwać, że w tym czasie deweloperzy będą już rozpoczynać mniej lokali niż obecnie (m.in. ze względu na prognozowany spadek tempa wzrostu gospodarczego i prawdopodobny wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych oraz lokat). Deweloperzy oddane mieszkania RP wyk.1.png   Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl      

Zobacz również