Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zanotowała 751 tys. zł zysku netto w 2 kw. roku obrotowego 2015/2016, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 5.726 tys. zł. Emitent konsekwentnie zwiększa sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej oraz umacnia współpracę ze sklepami branżowymi oraz sieciami hipermarketów w Polsce. W 2 kw. roku obrotowego 2014/2016 wartość przychodów Spółki sięgnęła 6.521 tys. zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 677 tys. zł. Po dwóch kwartałach roku obrotowego 2015/2016 Robinson Europe S.A. wypracowała zysk netto w kwocie 263 tys. zł przy przychodachnetto ze sprzedaży wynoszących 7.743 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to odpowiednio 161 tys. zł oraz 8.224 tys. zł. Wzrost osiągniętej rentowności jest przede wszystkim rezultatem zwiększania sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej oraz utrzymania dobrego poziomu marży na sprzedawanych w tym okresie produktach. Emitent zanotował również istotny spadek należnościkrótkoterminowych, który wynika z efektywniejszej działalności w obszarze windykacji. „Starannie dobrana selekcja produktów wprowadzanych do naszej oferty pozwala nam na uzyskiwanie odpowiednio wyższych marż. Staramy się sprzedawać produkty w odpowiednim momencie sezonu, co powoduje zmniejszenie „wyprzedaży” posezonowego asortymentu i w konsekwencji poprawia naszą przeciętną marżę. W celu realizacji naszej polityki sprzedażowej zrezygnowaliśmy z inwestycji w produkty nisko-marżowe np. rowery. Jesteśmy dobrze przygotowani do kolejnych kwartałów w zakresie naszej oferty handlowej oraz dostępności towaru, co powinno pozwolić nam utrzymać pozytywny trend poprawy wyników finansowych.” - ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A. Robinson Europe S.A. poprawił wyniki finansowe również na poziomie skonsolidowanym, zwiększając zysk netto w 2 kw. roku obrotowego 2015/2016 do 750 tys. zł z 713 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Narastająco, zysk netto Grupy Kapitałowej po dwóch kwartałach roku obrotowego 2015/2016 sięgnął 240 tys. zł. Rok wcześniej wynosił on 232 tys. zł. Bardzo dynamiczny rozwój Spółki Outdoorzy S.A., w której Robinson Europe S.A. posiada obecnie 41,9% udziałów w kapitale zakładowym, pozwolił jej z sukcesem przeprowadzić ofertę prywatną akcji serii C, pozyskując z niej środki w wysokości 625 tys. zł. Podmiot ten działa w branży e-commerce i prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-turystycznego w formie sklepu internetowegooutdoorzy.pl. Pozyskany przez Spółkę kapitał zostanie przeznaczony m.in. na zwiększenie zapasów magazynowych, co pozwoli na dalszy wzrost obrotów oraz osiąganie wyższych rentowności, umacniając tym samym jego pozycję rynkową. Outdoorzy S.A. planują zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect. „Bardzo dobrze oceniamy rozwój Spółki Outdoorzy S.A. i jesteśmy przekonani, że środki pozyskane przez nią zemisji akcji serii C pozwolą jej kontynuować realizację założeń strategii rozwoju. Branża e-commerce w Polsce notuje bardzo wysokie tempo wzrostu, więc otoczenie rynkowe stwarza Spółce bardzo duże szanse na odniesienie sukcesu. Debiut tego podmiotu na rynku NewConnect z pewnością przyczyni się również do zwiększenia rozpoznawalności sklepu internetowego, za pośrednictwem którego prowadzi on sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowego. Upublicznienie na alternatywnym rynku wpłynie także pozytywnie na wyniki finansowe Robinson Europe S.A.” - podsumowuje Paweł Busz. Łączna wartość obrotów akcjami Robinson Europe S.A. w okresie luty-kwiecień 2016 r. wyniosła blisko 586 tys. zł, a wolumen obrotu przekroczył 57 tys. szt. Prognoza finansowa Spółki przewiduje wypracowanie w roku obrotowym 2015/2016 zysku na poziomie EBITDA w wysokości 1,35 mln zł. W roku obrotowym 2016/2017 prognozowany przez Emitenta zysk na poziomie EBITDA ma wynieść 2,25 mln zł. Spółka Robinson Europe S.A. jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni Członkowie Zarządu założyli firmę „BIS”, która była znanym podmiotem w branży wędkarskiej. Artur Górski Relacje Inwestorskie

Zobacz również