Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także firmy muszą pamiętać o tym, by księgowość w przedsiębiorstwie była prowadzona prawidłowo. Z tego względu wiele firm decyduje się nie na zatrudnienie własnej księgowej, ale na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze, gdyż powierzamy prowadzenie finansów firmy podmiotowi, który zatrudnia odpowiednich specjalistów w każdej dziedzinie rachunkowości. Skorzystanie z usług biura rachunkowego to również obniżenie kosztów działalności – nie potrzeba wówczas przeznaczać firmowych finansów na dodatkowego pracownika, wyposażenie biura czy niezbędne licencje konieczne do używania programów do prowadzenia finansów firmy. Jakie są inne zalety korzystania z usług biura rachunkowego?

  1. Fachowa obsługa
  2. Niższy koszt prowadzenia księgowości w firmie
  3. Oszczędność czasu
  4. Wygoda
  5. Bezpieczeństwo

Fachowa obsługa

Przepisy podatkowe oraz rachunkowe w naszym kraju ulegają ciągłym modyfikacjom. Aby uniknąć kłopotów, należy być na bieżąco ze zmianami, co w przypadku księgowej, zatrudnionej w firmie na etat może być dość trudne i czasochłonne. Usługi księgowe dla firm od Cyrek Finance wykonywane są przez osoby, mające odpowiednie przygotowanie i błyskawicznie reagujące na zmiany w przepisach. Nawet w przypadku popełnienia jakiegoś drobnego zaniechania przedsiębiorca nie jest narażony na straty, gdyż biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Dzięki temu chronione jest zarówno biuro, jak i firma, korzystająca z jego usług. Biuro rachunkowe Cyrek Finance zapewnia obsługę takich działów w firmie, jak kadry i płace, księgowość i rachunkowość. Zapewnia również doradztwo finansowe zainteresowanym podmiotom, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja finansowa w przedsiębiorstwie czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niższy koszt prowadzenia księgowości w firmie

Zatrudnienie księgowej, zwłaszcza w małych firmach to dość znaczne obciążenie finansowe. Niezbędne jest nie tylko wypłacanie jej odpowiedniej pensji, adekwatnej do jej umiejętności, ale także zapewnienie i wyposażenie biura. Konieczne jest również wykupienie odpowiedniego oprogramowania oraz licencji na jego użytkowanie. Decydując się na usługi biura rachunkowego wszystkie te koszty odpadają, co pozwala na przeznaczenie uzyskanych w ten sposób zysków na rozwój działalności firmy.

Biuro rachunkowe dysponuje nie tylko wykwalifikowaną kadrą, ale także odpowiednimi, regularnie aktualizowanymi programami oraz dostępem do wszystkich zmian, jakie następują w przepisach rachunkowych i podatkowych. Całkowita obsługa księgowo-kadrowa w firmie wymagać może zatrudnienia kilku pracowników – w przypadku biura rachunkowego usługi oferowane są w pakiecie, co jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym finansowo.

Oszczędność czasu

Nawet w niewielkiej, jednoosobowej firmie samodzielne prowadzenie ksiąg podatkowych, wypełnianie deklaracji czy uzupełnianie dokumentacji zajmuje sporo czasu. Dodatkowo należy śledzić na bieżąco zmiany w przepisach, co absorbuje czas przedsiębiorcy. Księgowość to również konieczność rozliczenia się ze swej działalności podczas kontroli, dokonywanych od czasu do czasu przez Urząd Skarbowy lub ZUS. Kontrola taka może być przeprowadzona w siedzibie biura rachunkowego, a fakt, iż zatrudnione są tam osoby znające się na obowiązujących regulacjach sprawi, iż wyjaśnią one wszelkie wątpliwości oraz odpowiedzą na ewentualne pytania ze strony podmiotu kontrolującego. Zaoszczędzony w ten sposób czas przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na prace nad rozwojem firmy, co jest szczególnie cenne w małych, jednoosobowych firmach oraz niewielkich spółkach.

Wygoda

Jeśli firma zdecyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, przekazuje jej wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem kadr i rachunkowości. Jedynym obowiązkiem firmy jest wówczas przekazanie odpowiedniej dokumentacji, całą resztą zajmie się już biuro. Dokumenty przekazywać można zarówno w sposób tradycyjny – osobiście lub poprzez pocztę - jak i z wykorzystaniem nowej technologii, chocby wysyłając skan przez e-mail. Do obowiązków pracodawcy należy także informowanie biura rachunkowego o wszelkich zmianach, jakie zachodzą u pracowników, na przykład czy są na urlopie lub zwolnieniu chorobowym lub czy należy zgłosić ich do dodatkowego ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy warto przekazywać dokumentację firmową podmiotowi zewnętrznemu. Szybko jednak można przekonać się, iż jest to całkowicie bezpieczne, a korzyści z przekazania rachunkowości do biura są olbrzymie. Biuro rachunkowe posiada wymagane certyfikaty, które potwierdzają odpowiednie umiejętności oraz wiedzę, niezbędną do prawidłowego prowadzenia księgowości w firmach. Ubezpieczenie OC gwarantuje ponoszenie kosztów ewentualnych błędów przez biuro i ubezpieczyciela, zdejmując odpowiedzialność z firmy. Regularne śledzenie przepisów oraz uwzględnianie ich w świadczonych usługach jest gwarancją, iż szansa na popełnienie błędów przez biuro rachunkowe jest znikoma.


Zobacz również