Zbliża się czas rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Wszyscy, którzy są do tego zobowiązani, będą musieli złożyć formularz CIT-8, czyli zeznanie roczne za rok 2022. W tym roku termin składania tego dokumentu został przesunięty z 31 marca na 30 czerwca.

Zasada ogólna mówi, że stawka CIT wynosi 19 proc. Niemniej, niektórzy podatnicy mogą skorzystać z niższej stawki, która wynosi 9%. Obniżona wysokość CIT dotyczy tzw. małych podatników, czyli podmiotów, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie.

Żeby móc skorzystać z 9 proc. stawki CIT w 2022 roku, spółka nie mogła w 2021 jaki i w 2022 roku osiągnąć przychodu większego niż 2 miliony euro. Limit ten jest obliczany na dwa różne sposoby:

  • Jeśli firma w 2021 roku osiągnęła przychód w wysokości maksymalnie 9 188 000 zł, to może płacić CIT według stawki 9 proc. Limit ten jest liczony na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego w październiku danego roku.
  • Jeśli w 2022 roku firma przekroczyła próg 9 178 000 zł przychodu to musiała płacić CIT według stawki 19 proc.  W tym przypadku limit przeliczany jest według kursu euro z pierwszego dnia roboczego w styczniu 2022 roku.

Ważne jest również to, że limit możliwości skorzystania z 9 proc. stawki CIT dla przychodów o maksymalnej wysokości 9 188 000 zł jest liczony tylko na podstawie przychodów brutto ze sprzedaży towarów i usług. Przy liczeniu progu w trakcie roku, czyli tego w wysokości 9 178 000 zł, uwzględnia się wszystkie przychody, ale już w formie netto.

Dla nowych spółek, czyli powstałych w 2022 roku, nie ustala się limitu z 2021 roku. Spółki takie mogą automatycznie skorzystać z niższej stawki CIT. Jednak ważne jest pilnowanie bieżących przychodów i ewentualnego ich przekroczenia. 

Wyrównanie podatku przy wyższych przychodach

Pozornie wydaje się, że obowiązuje jeden limit 2 milionów euro. Jednak oba progi – 9 178 000 zł i ten o 10 tys. zł wyższy, trzeba będzie analizować odrębnie. Jeśli w 2022 roku przekroczono limit 2 milionów euro, od miesiąca przekroczenia należy płacić stawkę 19 proc. Jednak teraz składając formularz CIT-8, trzeba wyrównać podatek, który nie został pobrany. Dla przykładu: jeśli przedsiębiorca od stycznia do listopada płacił CIT w wysokości 9 proc., a w grudniu przekroczył próg 2 milionów euro przychodów rocznych, to za grudzień zapłaci CIT w stawce 19 proc., a do 30 czerwca 2023 r. dokona wyrównania za 11 miesięcy w wysokości 10 proc. podatku.

Należy podkreślić, że stawka 9 proc. nie dotyczy przychodów z zysków kapitałowych. Dotyczy ona tylko sprzedaży towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Pozostałe przychody podlegają stawce 19 proc.

Dominika Zuber, Menadżerka Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, inFakt

 

Obraz Firmbee z Pixabay


Zobacz również