Biznes

Dynamiczna poprawa wyników BRIJU w 2015 r.

Notowana na głównym rynku GPW jubilerska spółka wypracowała rekordowe wyniki w 2015 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 567,1 mln zł, co oznacza wzrost o 44,3% r/r. W tym samym czasie Grupa osiągnęła 20,8 mln zł zysku EBITDA i 17,8 mln zł zysku netto, co jest odpowiednio o 29,7% i 41,7% lepszym rezultatem niż w roku 2014.

Grupa zanotowała dobre wyniki zarówno w segmencie wyrobów jubilerskich oraz handlu i obróbki surowców metali szlachetnych. W segmencie surowców Grupa osiągnęła 540,5 mln zł przychodów, co przełożyło się na 28,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Wyniki te są odpowiednio o 42,9% i 21,0% lepsze niż w roku poprzednim. W segmencie jubilerskim Grupa wypracowała 26,6 mln zł przychodów i 11,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, co oznacza wzrost odpowiednio o 80,0% i 125,8% r/r.

– Znacząco poprawiliśmy wyniki w obu segmentach działalności. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poprawę wyników był mocny i stabilny wzrost wolumenów handlu i obróbki złota i srebra oraz rozwój siecisprzedaży wyrobów jubilerskich i wzrost rozpoznawalności marki BRIJU – powiedział Przemysław Piotrowski, Prezes BRIJU S.A.
W 2015 r. Spółka kontynuowała dynamiczny rozwój sieci sprzedaży wyrobów jubilerskich. W całym roku powstało 18 sklepów, z tego  w samym IV kwartale sieć powiększyła się o 9 nowych lokalizacji i na koniec roku liczyła 30 salonów. W ubiegłym roku sklepy BRIJU zostały otwarte salony w m.in. Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławie, Bydgoszczy i Płocku.

– Na wynik segmentu jubilerskiego negatywnie wpłynęły koszty związane z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży oraz intensyfikacją działań marketingowych. Podobnej sytuacji nie będziemy obserwować już w tym roku, dzięki znacznie większej bazie sklepów pracujących cały rok. Jednocześnie już w ubiegłym roku obserwowaliśmy pozytywne efekty tych działań w postaci wzrostu sprzedaży w salonach oraz potwierdzonejbadaniami większej rozpoznawalności marki. Co ważne efekty tych prac będą długofalowo oddziaływały na naszą działalność. – tłumaczy Przemysław Piotrowski, Prezes BRIJU.

W 2016 r. BRIJU będzie dalej poszerzać sieć sprzedaży. Na cały rok zaplanowane jest otwarcie 12-16 sklepów, a cała sieć będzie liczyć ok. 45 lokalizacji. Już w lutym i marcu zostały otwarte 3 nowe salony – w Poznaniu, Gliwicach i Głogowie, a szczyt nowych otwarć tradycyjnie przypadnie na przełom III i IV kwartału. Salony BRIJU w tym roku pojawią się jeszcze m.in. w Mielcu i Wrześni.

– Obecnie pracujemy nad ostatnimi umowami na nowe lokalizację. Mamy już podpisane umowy na większość planowanych do otwarcia w tym roku salonów. Jednocześnie mamy już pierwsze umowy na nowe salony na 2017 r. – dodaje Przemysław Piotrowski.

W 2016 r. Grupa skupia się na podnoszeniu efektywności działalności poprzez wprowadzenie nowych kolekcji i rozbudowę oferty w zakresie popularnych produktów, kontynuację działań marketingowych i wzmocnienie siły marki BRIJU oraz działania reorganizacyjne i restrukturyzację kosztową. Od IV kwartału ubiegłego roku Grupa wprowadza docelową strukturę organizacyjną, a w tym roku prace będą skoncentrowane na wykorzystaniu efektu skali działalności, poprzez optymalizację kosztów w zakresie logistyki i wsparcia dla salonów.

BRIJU S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com