Reklamy
Biznes

ENEL-MED: rozwój nowych marek

Rok 2015 był dobrym rokiem dla Spółki zarówno pod względem wzrostu przychodów, jak i zrealizowanych działań inwestycyjnych ogłoszonych w strategii rozwoju na lata 2014-2016.

Spółka osiągnęła 234,7 mln przychodów, jest to wzrost o 12% w porównaniu do 2014 roku.  Warto zauważyć, że zgodnie z prognozami PMR rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł ok. 7% rocznie, tak więc wzrost osiągnięty przez Spółkę jest prawie dwukrotnie wyższy od dostępnych prognoz rynkowych. Na osiągnięty wynik największy wpływ miała efektywna sprzedaż abonamentów medycznych, stanowiąca 69% przychodów Spółki. W tym segmencie ENEL-MED osiągnął 16% wzrost.

Miniony rok to kolejne otwarcia placówek ogólnomedycznych we Wrocławiu oraz w Katowicach. Niemniej jednak największą inwestycją ENEL-MED w 2015 roku było otwarcie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ENEL-SPORT – nowej marki biznesowej Spółki. Nowo powstała klinika medycyny sportowej mieści się w koronie stadionu Legii Warszawa, klubu którego ENEL-MED jest oficjalnym partnerem medycznym.

Wraz ze Szpitalem Centrum ENEL-MED, zlokalizowanym także w Warszawie, ENEL-SPORT świadczy kompleksowe usługi medyczne z zakresu diagnostyki, rehabilitacji, leczenia operacyjnego i  nieoperacyjnego urazów sportowych oraz schorzeń ortopedycznych. Szeroka oferta placówki kierowana jest nie tylko do osób aktywnie uprawiających sport ale również do amatorów czy osób planujących rozpocząć aktywność sportową. ENEL-SPORT to nie tylko konsultacje specjalistyczne, to  także rehabilitacja i zaawansowana diagnostyka obrazowa m.in. wysoko specjalistycznym rezonansem 3 Teslowym – mówi Adam Rozwadowski, Prezes ZarząduCentrum Medycznego ENEL-MED S.A.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2015 roku była akwizycja na rynku długoterminowej opieki nad osobami starszymi. W grudniu 2015 roku Grupa ENEL-MED nabyła 65% udziałów w spółce Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o. zlokalizowanym w Ksawerowie pod Łodzią. Ośrodek o powierzchni ponad 3.500 m2 znajduje się w malowniczej, spokojnej  okolicy, w otoczeniu terenów zielonych, z dala od zgiełku miejskiego. Oferuje pacjentom komfortowe warunki pobytu, w tym rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne. Podjęte działania są pierwszym krokiem w realizacji strategii w zakresie rozwoju długoterminowej opieki medycznej nad osobami starszymi.

W 2016 roku zamierzamy kontynuować działania inwestycje. W planach mamy uruchomienie kolejnej placówki ENEL-SPORT, rozwój segmentu długoterminowej opieki medycznej, a także rozwijanie przychodni w dużych aglomeracjach miejskich.

Zaplanowane inwestycje wymagają poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 27 mln zł. Przeznaczymy na to środki własne Grupy Kapitałowej oraz zewnętrzne źródła finansowania. Wszystkie nowe inwestycje realizowane będą z zachowaniem bezpieczeństwa finansowego. Wzmożone działania inwestycyjne rozłożyliśmy na wiele lat, gdyż w odróżnieniu od funduszy, które mają krótkoterminową strategię inwestowania, mamy na celu wzmocnienie silnej marki ENEL-MED oraz  stałe podnoszenie wartości rynkowej Spółki – dodaje Adam Rozwadowski.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Reklamy