Reklamy
Biznes

ERNE VENTURES planuje kolejne emisje akcji

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestoramiodnośnie planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku.

Kolejna emisja na poziomie 50 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona wraz z przeniesieniem notowań ERNE VENTURES z NewConnect na rynek główny GPW w roku 2017.

W skład portfela inwestycyjnego ERNE VENTURES wchodzą m.in. deweloperzy gier (The Farm 51 Group, QubicGames, Huckleberry Games), Arrinera S.A. produkująca pierwszy polski supersamochód wyścigowy Arrinera Hussarya GT (w przyszłym roku spółka ma zamiar przedstawić wersję drogową opartą na modelu GT), producent luksusowych jachtów Copernicus Yachts czy innowacyjna spółka Nanostal działająca w branży nanokrystalizacji stali.

W lipcu 2016 roku ERNE VENTURES podpisała list intencyjny w sprawie nabycia pakietu udziałów ‚Graphene Solutions’ – innowacyjnej spółce, której celem jest badanie i komercjalizacja niszowych aplikacji technologicznych wykorzystujących technologie tworzenia dyspersji płatków tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu. Spółka współpracuje z renomowanymi polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników naukowo-badawczych umożliwiający jej realizację zadań na wymagającym rynku aplikacji grafenowych. Graphene Solutions uzyskała rekomendacje do otrzymania z NCBiR dofinansowania w łącznej kwocie ponad 8,8 mln zł.

Ponadto 8 sierpnia 2016 ERNE VENTURES podpisała list intencyjny w sprawie objęcia pakietu udziałów w spółce European Rehabilitation Clinic, która rozwija kompleksowy, telemedyczny system diagnostyczno-rehabilitacyjny wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną do walki z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi. Spółka otrzymała z NCBiR dofinansowanie w wysokości 10,5 mln zł.

„Portfel inwestycyjny ERNE VENTURES obejmuje innowacyjne, nowoczesne spółki, mające mocne perspektywy rozwoju na całym świecie. Planujemy kontynuować taką politykę inwestycyjną i prowadzimy rozmowy z wieloma podmiotami, które odpowiadają naszej strategii. Stąd kolejne kroki pozyskiwania kapitału. Jeszcze w tym roku dwie spółki z naszego portfela planują wprowadzić swoje akcje na NewConnect: są to QubicGames oraz Huckleberry Games. ERNE VENTURES jest wiarygodnym, długoterminowym partnerem inwestycyjnym na rynku kapitałowym” – mówi Arkadiusz Kuich, prezes ERNE VENTURES.

ERNE VENTURES zakończyła 2015 rok jednostkowym zyskiem netto w wysokości 5,4 mln zł i rozważa przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. W pierwszym kwartale tego roku Spółka wypracowała 2,1 mln zł jednostkowego zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił on 1,2 mln zł. ERNE VENTURES cały czas poszukuje nowych oraz perspektywicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą jej osiągać bardzo dobre wyniki finansowe w kolejnych latach.

ERNE VENTURES

Reklamy