Reklamy
Biznes

Grupa DSV podsumowuje 2015 r.

Grupa DSV opublikowała wyniki finansowe za 2015 r. Zarówno akwizycje, jak i wzrost organiczny pozwoliły operatorowi odnotować dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach działalności Grupy i zamknąć rok z ponad 3 mld DKK zysku operacyjnego.

W czwartym kwartale przychody netto DSV sięgnęły 12 606 mln DKK, a zysk brutto wzrósł o 8,2%do poziomu 2,830 DKK. Dywizja Air & Sea odnotowała nieznaczny spadek przychodów netto, będący rezultatem niższych średnich stawek we frachcie, przychody Solutions były porównywalne z minionym rokiem, a dywizja Road odnotowała organiczny wzrost przychodu netto w wysokości 3,9%. Wzrosty w zakresie wolumenów w czwartym kwartale wyniosły 6% we frachcie lotniczym, 1% w morskim, 6% w transporcie drogowym i 7% w logistyce kontraktowej. W skali rocznej Grupa DSV zamyka 2015 r. z 50 869 mln DKK przychodu netto i wzrostem o 4,7% oraz zyskiem brutto wyższym o 8,8% w wysokości 11 201 mln DKK.

Miniony rok był bardzo udany dla DSV. Zwiększyliśmy nasz udział w rynku we wszystkich obszarach działalności Grupy odnotowując jednocześnie satysfakcjonujący wzrost. Do naszych doskonałych wyników przyczyniła się w największej mierze dywizja Air & Sea, jednak również Road i Solutions zakończyły rok z dobrymi wynikami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rok 2015 był czasem wzrostu poprzez akwizycje. W styczniu 2016 r. uzyskaliśmy finalną zgodę na przejęcie UTi Worldwide Inc. Przed nami teraz ogromny projekt polegający na integracji naszych dwóch organizacji oraz podniesieniu przychodów UTi do poziomu Grupy DSV – mówi Jens Bjørn Andersen, CEO.


Wyniki Grupy DSV z podziałem na dywizje:

Przychód netto

+ 4,7% 50 869 mln DKK

-1,4% – 21 685 mln DKK

+2,3% – 24 718 mln DKK

+4% – 5 960 mln DKK

Zysk brutto

+ 8,8% – 11 201 mln DKK

+15,6% – 5 291 mln DKK

+4,3% – 4 497 mln DKK

+1,7% – 1 420 mln DKK

DSV – Global Transport and Logistics

Reklamy