Biznes

Grupa FAMUR konsoliduje branżę górniczą dzięki podpisaniu przez TDJ warunkowej umowy nabycia Kopex S.A.

Dzisiaj, spółka celowa TDJ S.A., dominującego akcjonariusza FAMUR S.A., zawarła z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex S.A. FAMUR otrzymał też informację, że będzie mógł wejść w prawa wynikające z powyższej umowy.

Warunkami wejścia w życie umowy są:

·         Uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

·         Pozytywne wyniki Due Diligence, które będzie przeprowadzone w okresie następnych trzech miesięcy,

·         Restrukturyzacja finansowania Grupy Kapitałowej Kopex.

Spełnienie warunków tej umowy umożliwi zbudowanie w przyszłości jednego silnego podmiotu opierającego się zarówno o FAMUR, jak i o Kopex. Warunkiem kluczowym tej transakcji jest kwestia wypracowania porozumienia z obecnymi wierzycielami Grupy Kapitałowej Kopex, które umożliwi stabilizację źródeł finansowania Grupy w długim terminie. Konsolidacja to w obecnej sytuacji rynkowej właściwy kierunek rozwoju dla obu firm, a planowana  operacja oznacza możliwość istotnego zwiększenia skali, jakości i efektywności prowadzonych działań na rynku krajowym i zagranicznym.

Historia obydwu firm pokazuje jak polska myśl technologiczna może być wykorzystywana na rzecz rozwoju górnictwa, nie tylko polskiego, ale również światowego. Innowacyjne technologie, prężnie funkcjonujące działy R&D, wieloletnie doświadczenie to tylko niektóre elementy, których jakość jest doceniana przez zagranicznych partnerów Grupy FAMUR i Kopexu.

– To najważniejszy moment w dotychczasowej historii spółek FAMUR i Kopex. Przed nami okres, który może przynieść wiele korzyści. To szansa na stabilizację oraz znakomita baza dla rozwoju obu firm, a przez to także całego Śląska. Połączone spółki stanowiłyby jedną z większych firm przemysłowych w Polsce, która z pewnością mogłaby dołączyć do grupy Championów narodowych, których tworzenie jest promowane w planie Ministra Morawieckiego. Z tej perspektywy jeszcze bardziej realne stanie się podbijanie rynków światowych  „Polskim Kombajnem Górniczym” i innymi produktami, z których jako polscy producenci jesteśmy znani już od wielu lat. Chciałbym, aby przyszłe połączenie potencjałów było wspólnym dziełem akcjonariuszy i pracownikówspółek FAMUR i Kopex – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę trudną sytuację sektora, podjęcie kluczowych decyzji ze strony wierzycieli Kopex oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostanie zrealizowane jak najszybciej z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych. Jest to absolutnie kluczowe dla powodzenia całego procesu. Jeśli harmonogram będzie przebiegać zgodnie z naszymi oczekiwaniami mamy szansę przeprowadzić  transakcję w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez FAMUR kontroli nad Kopexem – dodaje Mirosław Bendzera.

– Obserwując długoterminowy trend spadku cen węgla i poziom nakładów inwestycyjnych nie tylko w skali kraju, ale jako tendencję światową, tego typu fuzja niesie za sobą wzmocnienie sektora wytwórców maszyn i urządzeń górniczych. Produkty w obu Grupach w znakomitej większości uzupełniają się i oferują konsumentom kompleksową usługę w ramach szeroko pojętych inwestycji w sektorze. Od projektowania głównych wyrobisk poprzez wykonawstwo kapitalnych wyrobisk kamiennych po dobór optymalnego w danych warunkach wyposażenia eksploatacyjnego i transportowego. Takie działania z jednej strony pozwolą na stabilniejsze funkcjonowanie oraz pewność dostępu do tego typu usług na rynku polskim, a z drugiej zmniejszą konkurencję polsko-polską na rynkach międzynarodowych. Jestem przekonany, że połączenie obu Grup jest najlepszą z możliwości dalszego funkcjonowania zarówno Grupy Kopex jak i Grupy FAMUR w obecnych warunkach, przy ograniczonym dostępie do finansowania zewnętrznego.

Celem planowanej transakcji jest doprowadzenie do powstania silnej i nowoczesnej Grupy, która w mojej ocenie będzie miała  realny potencjał, aby zostać światowym liderem w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego. Lista korzyści do osiągnięcia dzięki przyszłemu połączeniu jest naprawdę długa. Uważam, że polscy klienci połączonych podmiotów zyskaliby dostawcę jeszcze silniej skoncentrowanego na dostarczaniu kompleksowych produktów i usług najwyższej jakości z wyższym potencjałem kapitałowym oraz większymi możliwościami finansowymi. Na rynku międzynarodowym połączenie sił umocniłoby naszą pozycję względem pozostałych producentów oraz pozwoliłoby na skuteczniejsze konkurowanie z nimi – mówi Bogusław Bobrowski, Prezes Zarządu Kopex S.A.

Famur

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com