Reklamy
Biznes

Historyczny dual listing polskiej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) była doradcą prawnym Work Service S.A. , spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy wprowadzeniu do segmentunotowań standard na Oficjalnej Liście Organu Nadzorującego Obrót [Official List of the UK Listing Authority] oraz do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowychwszystkich akcji spółki (dual listing).

Zakres usług KZP obejmował kompleksowe doradztwo prawne w zakresie struktury transakcji, przygotowania dokumentu podsumowującego [summary document], korespondencji oraz dostarczania niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnień brytyjskim organom nadzoru, jak również negocjowanie umów oraz opinii prawnych dla Euroclear oraz Capita IRG Trustees Limited.

Proces technicznego dual listingu był wspólnie opracowany, zarządzany i koordynowany na każdym etapie przez kancelarie prawne Kochański Zięba i Partnerzy (Polska) i Pinsent Masons (UK) oraz ProPrimo Consultants.

Szymon Gałkowski,  Partner prowadzący projekt w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, podkreśla: „Dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest pierwszym tego rodzaju projektem w historii. Zauważalne dla nas staje się coraz większe zainteresowanie polskich spółek chcących pójść w ślady Work Service, gdyż otwiera to polskim spółkom dostęp do dużej puli nowego kapitału i inwestorów oraz zwiększa rozpoznawalność spółki na rynkach międzynarodowych.

Proces trwał ponad 3 miesiące co nie jest terminem długim, biorąc pod uwagę pionierski charakter projektu, wymóg sporządzenia dokumentu podsumowującego (summary document) oraz konieczność udzielania wyjaśnień brytyjskiemu organowi nadzoru dotyczących rozbieżności pomiędzy strukturą polskiego i brytyjskiego rynku kapitałowego. Możemy powiedzieć, że jesteśmy nawet zadowoleni, iż trwało to tak krótko, mając na uwadze fakt, że aby móc ubiegać się o dopuszczenie do obrotu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie spółka musiała spełniać szereg kryteriów określonych w Listing Rules, wśród których jednym z najważniejszych dla rynku podstawowego (Main Market) jest to, że 25% akcji spółki musi znajdować się w „publicznych rękach” („public hands”.) Jesteśmy dumni z faktu, że pierwszy w historii dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest również naszym dziełem.”

Rafał Zięba, Partner Współzarządzający w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, stwierdził: „Naszezaangażowanie w ten pionierski projekt potwierdza też, że otrzymanie przez naszą Kancelarię nagrody w prestiżowym rankingu Financial Times Innovative Lawyers oraz nominacja w konkursie The Lawyer European Awards 2016  do tytułu „Kancelaria Roku: Europa Środkowa”, którego wyniki zostaną ogłoszone 9 marca br. w Londynie, nie były przypadkowe.”

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy

Reklamy