Reklamy
Biznes

IMS będzie współpracować z Grupą Orsay w 11 krajach Europy

IMS S.A. podpisała umowę, na podstawie której będzie świadczyła usługi audiomarketingu spółkom z Grupy Orsay w 11 państwach Europy. To pierwszy na taką skalę kontrakt podpisany z klientemzagranicznym. Umowa obejmuje  dzierżawę urządzeń, ich instalację iserwis oraz emisję formatów muzycznych. Szacowana wartośćumowy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku wynosi 1,87 tys. mln zł.

„Ekspansja w Europie to dla nas cel strategiczny. Umowa ze spółkami Grupy Orsay, to ważny krok w drodze do jego realizacji. Dzięki niej znacznie wzrośnie nasza rozpoznawalność ipozycja na ważnych dla nas rynkach” – powiedział Piotr Bielawski.
W ramach umowy IMS S.A. będzie świadczyć usługi w 11 krajach Europy:  Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Słowenii oraz Rumunii. Sama umowa została zawarta na trzy lata. Po tym okresie będzie automatycznie przedłużana o rok, o ile żadna strona nie zadeklaruje jej wymówienia.

IMS już wcześniej współpracował z Orsay, ale na znacznie mniejszą skalę – tylko w Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Rumunii. Dowodem zaufania partnera dla IMS i jakości usług oferowanych przez Spółkęjest znaczące rozszerzenie współpracy.
Co ważne, umowę podpisano w modelu abonamentowym, który jest najbardziej korzystny dla IMS z punktu widzenia biznesowego. Na koniec zeszłego roku spółka obsługiwała ponad 10.500 lokalizacji w modelu abonamentowym, wobec 8.745 rok wcześniej.
W I-IV kwartale 2015 r. Grupa IMS zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 13,5% do 42,00 mln zł.Zysk netto wyniósł 6,85 mln zł, co oznacza wzrost o blisko jedną czwartą w stosunku do poprzedniego roku.

InnerValue Investor Relations

Reklamy