SMS trzyma się mocno. W 2011 roku Polacy wysłali ponad 52 mld krótkich wiadomości tekstowych. Według danych UKE, 82 proc. młodych użytkowników urządzeń mobilnych deklaruje, że wysyła SMS-y kilka razy dziennie a kolejne 9 proc. korzysta z tej formy komunikacji około raz dziennie. 

Przeciętnie każdy z nas wysyła rocznie ponad 1000 wiadomości SMS - wynika z danych UKE i GUS. Średnią z roku zawyża oczywiście komunikacja systemowa wykorzystywana w biznesie oraz administracji (np. SMS-y z kodami autoryzacyjnymi, które otrzymują np. klienci banków czy powiadomieniach SMS wysyłanych przez nowoczesne sklepy internetowe). Ponieważ jednak coraz więcej firm oraz instytucji przekonuje się do prowadzenia komunikacji z klientami z wykorzystaniem SMS należy liczyć się z tym, że udział komunikacji systemowej w ruchu SMS-ów w Polsce będzie rósł.

Powyższe dane znajdują potwierdzenie w badaniu „Komunikacja SMS w Polsce 2012” zrealizowanym przez SerwerSMS.pl. Z wyników tego badania wynika bowiem, że 98% respondentów  korzysta z komunikacji SMS, a prawie 75% z nich wysyła krótkie wiadomości tekstowe codziennie. W codziennym rytuale wysyłania SMS-ów najczęściej uczestniczą osoby w wieku 18-20 lat oraz 21-24 lata. Odpowiednio 83,3% i 79,4% z nich przekazuje treści dzięki krótkim wiadomościom tekstowym każdego dnia. Rzadziej SMS-y wykorzystywane są przez osoby w wieku 50-59 lat oraz osoby powyżej 60. roku życia, ale odsetek badanych z tych grup wiekowych, którzy korzystają z usługi SMS codziennie jest stosunkowo duży - odpowiednio 45,3% oraz 46,7%. Częstotliwość wysyłania SMS-ów jest wysoka (średnio 73,4%), co przekłada się na dużą ilość wymienianych SMS-ów. Z raportu wynika, że liczba wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych nie jest uzależniona od tego, czy używany jest standardowy telefon komórkowy, czy smartfon. Najczęściej uczestnicy badania deklarowali, że tygodniowo wysyłają powyżej 50 SMS-ów – tak robi odpowiednio 37,6% użytkowników telefonów komórkowych i 38,3% posiadaczy smartfonów. Średnio 25% ankietowanych wskazało, że wysyła tygodniowo nie więcej niż 10 wiadomości SMS. Dane dotyczące polskiego rynku komunikacji SMS wpisują się w globalne trendy dotyczące ruchu mobilnych wiadomości tekstowych. Zdaniem analityków Juniper Research ruch mobilnych wiadomości tekstowych na świecie w 2017 roku osiągnie poziom 28.2 trylionów komunikatów, SMS-y będą stanowić prawie 1/4 tego ruchu.

Daniel Zawiliński

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Platforma SerwerSMS.pl


Zobacz również