Biznes

Kolejne wzrosty wyników Grupy SARE

 

Grupa SARE opublikowała szacunkowe dane za 2016 r., zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wyniosły 41,3 mln złotych względem 38,3 mln złotych w 2015 r., co oznacza wzrost o 8%. Natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,4 mln złotych względem 4 mln złotych w 2015 r., co z kolei jest wzrostem o 10%. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE w roku 2016 wyniosła 6,6 mln złotych.

Publikacja wstępnych danych finansowych to odpowiedź na oczekiwania uczestników rynku w szczególności inwestorów i akcjonariuszy, ale i forma otwartości i transparentności w komunikacji finansowej, umożliwiająca szybszą analizę wyników i efektów działalności Spółki.  Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane ukażą się w raporcie okresowym za 2016 r., który zostanie opublikowany 22 marca br.

– Prezentowanie wstępnych danych szacunkowych jest powiązane ze strategią Grupy Kapitałowej SARE, w której założyliśmy, że nadrzędnym celem całej Grupy jest przede wszystkim satysfakcja zarówno klientów, jak i akcjonariuszy Spółki – mówi Dariusz Piekarski, prezes zarządu spółki SARE S.A.Chcemy budować wartość Spółki oraz zapewniać ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy, stając się wysoko wyspecjalizowaną w technologii internetowej, multiusługową i innowacyjną Grupą. Dlatego tym bardziej cieszy nas stabilny wzrost, który pokazują szacunkowe dane, jakie właśnie opublikowaliśmy – dodaje Dariusz Piekarski.

31 stycznia tego roku, Grupa SARE ogłosiła nową Strategię Korporacyjną, obejmującą lata 2017-2019 oraz przedstawiła wizję rozwoju biznesu Grupy w perspektywie do 2021 r. Dokument zakłada co najmniej 20-proc. wzrost poziomu EBITDA r/r, budowę i integrację technologii oraz rozwój kompetencji w zakresie omnichannel.

 

Rynek reklamy internetowej rozwija się dynamicznie i w większości krajów rozwiniętych jego wartość przekracza już wartość reklamy telewizyjnej. Według prognoz, w Polsce w 2020 roku digital marketing ma osiągnąć 34% udziału we wszystkich wydatkach marketingowych. Oznacza to dużą szansę dla Grupy SARE, którą może wykorzystać do wzrostu i rozwoju swoich kompetencji.

 

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com