Reklamy
Biznes

Kolejny udany kwartał dla Grupy Recykl

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, uzyskał w IV kwartale 2015 korzystne wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16 proc. w relacji do poprzedniego roku i wyniosły 9,5 mln zł, zysk ze sprzedaży brutto to 1,3 mln zł, z wynik EBITDA -2,1 mln zł . To wzrosty rzędu odpowiednio 50 i 22 proc. w ujęciu rocznym.

Strata na poziomie netto w wysokości 62 tys. zł wynika z dokonania odpisów wartościspółek zależnych i utworzonych rezerw. Raportowane rezultaty zostały wypracowane w środowisku zniżkujących cen złomu i paliw alternatywnych.

W całym 2015 roku dynamika poprawy wyników Grupy Recykl jest jeszcze wyższa. Podmiot wypracował 35,8 mln zł sprzedaży, 4 mln zł zysku ze sprzedaży i 2 mln zł zysku netto. To wzrosty sięgające 18, 79 i 65 proc. w stosunku do wyników 2014 roku, co także ma swoje odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Kluczowy zysk EBITDA wyniósł 8,8 mln zł, przy 25 proc. rentowności.

– Nasze rezultaty finansowe od kilku kwartałów ulegają poprawie. W IV kwartale przekroczyliśmy planyprodukcyjne, a jednocześnie zwiększyliśmy wolumen sprzedaży w każdej grupie asortymentowej. Wynikifinansowe na poziomach operacyjnych są coraz lepsze. Z kolei nieznaczna strata netto to skutek czynności, które planowaliśmy od dawna, czyli dokonania odpisów i utworzenia niezbędnych rezerw – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A. Spółka w IV kwartale 2015 r. zawiązała rezerwy w wysokości 0,5 mln zł wynikające między innymi z: aktualizacji należności, czy nieopłaconych zobowiązań. W tym okresie dokonano także całorocznego odpisu wartości firmy jednostek zależnych na poziomie 460 tys. zł.

Zarząd Grupy Recykl od kilku miesięcy prowadzi rozmowy na temat przejęcia jednego z producentów wyrobów gotowych. Niezależnie od powodzenia planowanej akwizycji, intencją Spółki jest przyspieszenie rozwoju organicznego w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych paliwa alternatywnego.

– Widząc rosnący popyt na granulat gumowy, tzw. chips, wstępnie rozważamy zwiększenie naszych możliwości produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim  oraz Chełmie do poziomu 50 tys. ton paliwa w 2016 r. i 60 tys. ton w latach kolejnych – uzupełnił Roman Stachowiak.

Obszarem działalności Spółki jest rozwijający się rynek utylizacji zużytych opon. Grupa Recykl to największy w Polsce wytwórca granulatów z opon. Jednocześnie jest to jedyny podmiot, który dysponuje własną sieć zbiórki zużytych opon. Portfolio Spółki stanowią m.in. granulat gumowy oraz złom stalowy, który po oczyszczeniu stanowi pełnowartościowy produkt dla hut i odlewni żeliwa. Grupa Recykl oferuje także paliwo alternatywne do cementowni.

– Naszym celem jest dalsze umacnianie się na pozycji największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon. Jednocześnie nie wycofujemy się z naszych planów w zakresie przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dodał Roman Stachowiak.

Grupa Recykl S.A.

Reklamy