Biznes

Nowa norma ISO 9001

Certyfikację ISO 9001 przeszło do tej pory ponad milion organizacji. Jest to powszechnie doceniany system zarządzania jakością. Świat biznesu oraz przepisy prawne ciągle się zmieniają i również norma ISO 9001 od września 2015 ma swoje nowe oblicze. „Suplement – Procedury specyficzne dla ISO” do dyrektywy ISO/IEC zawiera nowy zestaw reguł proceduralnych stosowanych przez komitety ISO. Z dokumentu wynika jednolita, nadrzędna struktura, dla nowych standardów systemów zarządzania, czyli tzw. HLS (skrót od angielskiego High Level Structure). Wprowadzenie tego dokumentu w życie oznacza zmianę struktury norm ISO.

Okres przejściowy

Obecnie wiele firm posiada jeszcze obowiązujące certyfikaty wydane zgodnie ze „starymi” przepisami. Ostatnie certyfikaty oparte o „starą” normę ISO 9001 będą wydane w marcu 2017 roku. Oczywiście już teraz można przystąpić do certyfikacji na „nowych” zasadach, bądź przejść ze „starej” normy, na „nową”, co szczegółowo opisujemy w dalszej części artykułu. Natomiast od września 2018 roku ważne będą już tylko certyfikaty uwzględniające nowe zasady, czyli normę ISO 9001:2015, a certyfikaty „starego” typu utracą swoją ważność.

Jak przejść na nową normę ISO 9001:2015?

Firma, która posiada certyfikat sama wybiera jedną z trzech metod przejścia na nową normę ISO 9001:

  1. Recertyfikacja (w związku z wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu) z podpisaniem nowej umowy certyfikacyjnej kolejne na 3 lata.
  2. Przerwanie aktualnego cyklu i certyfikacja na zgodność z nową normą z umową certyfikacyjną na 3 lata.
  3. Przy audycie nadzoru sporządza się aneks do umowy oraz wyznacza czas na dodatkowy audyt przejścia. W tym przypadku nie ma zmiany terminu obowiązywania umowy i certyfikat ważny jest zgodnie z poprzednią umową.

Najkorzystniejszym i jednocześnie najprostszym sposobem na przejście na „nową” normę jest certyfikacja połączona z podpisaniem nowej trzyletniej umowy.

Co zmienia się w normie ISO 9001?

Wprowadzenie nowych zasad nie wymaga zmiany dokumentacji w organizacjach, które już posiadają certyfikat ISO 9001 w „starszej” wersji. Stosowanie nowych wytycznych jest niezbędne dopiero po recertyfikacji i wprowadzeniu „nowej” normy. Norma ISO 9001:2015 posiada inną strukturę, a także wprowadza zmiany w terminologii. Czytając nowe wytyczne uwagę zwraca promowanie myślenia opartego na ocenie ryzyka. Co ciekawe ryzyko jest traktowane nie tylko jako zagrożenie, ale również szansa. Nowa norma stawia przed jednostkami ubiegającymi się o certyfikację wymaganie zrozumienia funkcjonowania organizacji i określenia jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego. Do tej pory było to dobrą praktyką stosowaną przez szereg firm, natomiast teraz jest to już obowiązkiem dla wszystkich. Kolejnym wymaganym punktem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. Ponadto uproszczone są zapisy dotyczące dokumentacji.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o nowościach w normie ISO 9001:2015, to zapraszamy do zapisania się na szkolenie dotyczącego tego tematu. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/iso-90012015-planowane-zmiany/).

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com