Reklamy
Biznes

OPTeam realizuje strategię i notuje dobre wyniki za 2015 r.

wymiana walut tanio

OPTeam, notowana na GPW spółka z sektora IT, zanotowała w 2015 r. 79,7 mln zł przychodów oraz 2,4 mln zł zysku netto. OPTeam z sukcesem realizowałstrategię, która zakłada koncentrowanie się na najbardziej rentownych i przyszłościowych rozwiązaniach.

„Naszym celem jest taka zmiana profilu sprzedaży, która zapewni nam większy potencjał wzrostu w przyszłości, oraz wyższe marże. Koncentrujemy się na przychodach z integracji systemów oraz sprzedaży usług własnych (m.in. typu cloud), w szczególności tych, które wykorzystują nasze zaplecze, w tym nowoczesne Data Center” – powiedział prezes Wacław Szary.

W zeszłym roku, pomimo spadku przychodów (o 18,7%), spółce udało się polepszyć kluczowe rentowności, wskaźniki płynności i zanotować znaczący wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej  – co pokazuje, że OPTeam sprawnie generuję gotówkę.

Rentowność sprzedaży netto w 2015 r. wyniosła 3,1% wobec 3,0% przed rokiem i 2,7% dwa lata temu. Rentowność EBITDA wzrosła do 7,9% wobec 7,1% przed rokiem i 6,8% w 2013 r. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto był nieco niższy niż w poprzednim roku (3,5% wobec 3,7%), ale nadal wyższy niż w 2013 r. (3,1%).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były pozytywne i wyniosły 9,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 300% w skali roku. Dzięki temu w 2015 roku dalszej poprawie uległy wskaźniki płynności, w tym wskaźnik bieżącej płynności, który wzrósł z 1,3  do 1,5.

Równocześnie spółka kontynuowała wypłacanie dywidendy na którą przeznaczyła 1,1 mln zł z zysku za poprzedni rok. Na koniec roku OPTeam dysponował środkami pieniężnymi w wysokości ponad 2 mln zł.

Spółka pozytywnie ocenia perspektywy na 2016 r. Choć część klientów może ograniczać budżety IT ze względu na niepewność gospodarczą, to w tym roku uruchomionych zostanie szereg programów wykorzystującychdotacje ze środków europejskich. Dotyczy to również inwestycji w innowacyjność i infrastrukturę IT. Co ważne, OPTeam ma również duże doświadczenie w doradzaniu i wspieraniu swoich partnerów przy pozyskiwaniu dotacji z UE.

OPTeam jest współzałożycielem i właścicielem 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP). Obecnie współpracuje z funduszem Innova Investments LLC przy procesie wykupu pakietuakcji tej spółki od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

OPTeam SA

Reklamy